Ta oferta pracy jest nieaktualna od 197 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Histopathology and Oncology Product Manager

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 09.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Kim jesteśmy

  W firmie Roche, 94 000 osób w 100 krajach na całym świecie, pracuje nad pokonywaniem barier w medycynie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu staliśmy się jedną z wiodących firm koncentrujących działania w obszarze badań w ochronie zdrowia. Nasz sukces opiera się na innowacyjności, ciekawości świata i różnorodności oraz postrzeganiu różnic jako szans na dalszy postęp.

  Histopathology and Oncology Product Manager

   

  Miejsce pracy: Warszawa
  Wymiar pracy: pełen etat
  Preferowane miejsce zamieszkania: Warszawa i okolice


  Do obowiązków osoby zatrudnionej na to stanowisko będzie należało, między innymi:

  • tworzenie, wdrażanie i monitorowanie strategii sprzedażowo-marketingowych,
  • rozwój rynku diagnostyki onkologicznej,
  • planowanie i odpowiedzialność za realizację planów marketingowych,
  • prowadzenie szkoleń związanych z daną grupą produktów,
  • wsparcie merytoryczne zespołu sprzedaży,
  • współpraca z Centralą firmy w zakresie informacji o realizacji działań sprzedażowych, marketingowych, wprowadzania nowych produktów na rynek oraz jakości produktów.

  Kandydatkę/Kandydata powinny cechować:

  • wykształcenie wyższe, histopatologiczne, medyczne, biologiczne, diagnostyczne lub pokrewne,
  • minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku w firmie o profilu diagnostycznym,
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2 wg skali Rady Europy),
  • dyspozycyjność, umiejętności ustalania priorytetów w pracy, samodzielność,
  • gotowość do częstych podróży służbowych,
  • pracowitość, asertywność i silne dążenia do osiągania celów,
  • chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
  • komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy,
  • prawo jazdy kategorii B.
  Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • atrakcyjny pakiet socjalny,
  • pracę w międzynarodowym środowisku,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

  Jeżeli...

  Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

  Aplikuj poprzez przesłanie CV z listem motywacyjnym do dnia 19 października 2018

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  aplikuj
  bottom

  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

  Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.,

  jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

  Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

  Lub

  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.,

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (dalej Spółka).

  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

  • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

  Odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

  Dobrowolność podania danych:

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji. 

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  Przysługuje Panu/Pani prawo:

  • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.