Oferta pracy

HR Biznes Partner

Raben Logistics Polska sp. z o.o.O firmie

Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Poznańska 71

Gądki (pow. poznański)

Dołączysz do fantastycznego zespołu, który sprawi, że szybko poznasz tajniki nowej pracy. Każdy projekt będzie dla Ciebie niezapomnianą przygodą. U nas nie ma miejsca na nudę!
 
Razem wiele zdziałacie!
HR Biznes PartnerNumer ref.: | Nr ref.: HRBP/62/04/2021

Dołączając do nas, zyskasz:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez realizowanie ambitnych zadań
 • Program wdrożeniowy dostosowany do specyfiki działu i stanowiska
 • System kafeteryjny, a w nim karta Multisport, bilety do kina, możliwość skorzystania z bogatego pakietu zniżek
 • Karty zniżkowe Lotos, karta Makro, karty SIM do użytku prywatnego
 • Prywatną opiekę medyczną z możliwością włączenia członków rodziny, grupowe ubezpieczenie na życie
 • Pracę w zgranym zespole w przyjaznej atmosferze

Sprawdzisz się w:

 • Prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wszystkich poziomach stanowisk w Regionie
 • Onboardingu nowych pracowników
 • Organizowaniu szkoleń oraz ich prowadzeniu jako trener wewnętrzny
 • Planowaniu, monitorowaniu i realizacji działań HR w Regionie zgodnie ze strategią HR Grupy Raben
 • Wsparciu menedżerów oraz pracowników Regionu w ramach polityki personalnej
 • Analizowaniu kluczowych wskaźników HR w Regionie
 • Wspieraniu procesów przeprowadzania i komunikacji zmian
 • Przygotowywaniu raportów i zestawień na potrzeby Biznesu
 • Organizowaniu dedykowanych spotkań dla pracowników

Działaj z nami, jeśli:

 • Posiadasz wyższe wykształcenie (ZZL, psychologia, ekonomia)
 • Posiadasz min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znasz przepisy prawa pracy
 • Masz doświadczenie w zakresie obsługi systemów kadrowych i rekrutacyjnych
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B
 • Dobrze znasz pakiet MS Office, w tym Excel
 • Posiadasz wysokie zdolności interpersonalne, łatwość budowania relacji na każdym szczeblu w organizacji
 • Jesteś zorientowany na realizację celów, cechuje cię elastyczność i łatwość dostosowywania się do zmieniających się warunków
 • Posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności planowania, ustawiania priorytetów i organizacji pracy własnej

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi osobowymi wraz z polskimi Spółkami Grupy Raben, wymienionymi na stronie: https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci/
zwanymi dalej Współadministratorami w celu prowadzenia rekrutacji. Razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że Spółka ogłaszająca rekrutację jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, zaś jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych, jeżeli przekazujesz nam dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany w kodeksie pracy,
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, w związku z potrzebą oceny Twoich umiejętności i zdolności, niezbędnych na danym stanowisku.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy konieczne do realizacji rekrutacji.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu odwołania zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
 
Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach procesu rekrutacji, tj. dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy innych systemów informatycznych wspierających przedmiotowy proces.
 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy: [email protected] lub tradycyjnie wykorzystując nasz adres korespondencyjny. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Prosimy o dołączenie klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli (opcjonalnie):
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Grupę Raben.”
Mamy drive do rozwoju!


To wszystko dzięki grze zespołowej! Magazynierzy troszczą się o fachowe przeładunki i opiekują się towarem naszych Klientów w magazynach, Dyspozytorzy organizują dostawy, Specjaliści dbają o sprawny i przyjazny kontakt z Klientami, a Kierowcy docierają z zamówionym towarem do najdalszych zakątków Europy – wszyscy mamy wpływ na to, że Raben Logistics Polska nieustannie porusza rzeczy we właściwym kierunku.


Uwielbiamy wyzwania
i nowe projekty.
Praca w zespole
wyzwala w nas energię.
Wkładamy całe serce
we wszystko, co robimy.
Uczymy się od
siebie nawzajem.

Ogłoszenie archiwalne