Ta oferta pracy jest nieaktualna od 186 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

HR Business Partner (EMEA SSC & COE)

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W obliczu rosnącej liczby ludności na świecie, rośnie także zapotrzebowanie na wysokogatunkową żywność, pasze dla zwierząt hodowlanych, produkty przemysłowe oraz paliwa alternatywne. Jako jedna z wiodących światowych firm w branży rolno-spożywczej, ADM odgrywa kluczową rolę w realizacji tych potrzeb ludzkości. Wytwarzamy składniki do produkcji żywności, pasze i komponenty paszowe dla zwierząt, biopaliwa oraz inne produkty, z których korzystają producenci na całym świecie zapewniając lepsze życie dla milionów ludzi na wszystkich kontynentach. Dzięki 32,000 pracownikom obsługującym naszych klientów w ponad 160 krajach na całym świecie, globalnej sieci pozyskiwania surowców, która obejmuje ponad 500 lokalizacji, 250 zakładom produkcyjnym, 38 centrom innowacyjności oraz jednej z najbardziej rozwiniętej na świecie sieci logistycznej dostarczamy plony do Waszych domów. Dowiedz się więcej na www.adm.com.
  HR Business Partner 
  (EMEA SSC & COE) 
  Location: Poznań

  Job purpose:

  • From driving cultural change to supporting people’s development, it is a great time to work with ADM Finance & Accounting EMEA Shared Services Centre / Centre of Excellence organization located in Poznan, Poland. Reporting to HR Manager Poland, the purpose of this role is to support our EMEA SSC&COE organization across talent, organization, skills and culture initiatives, HR projects and processes.
  • As a key member of local HR Team You will support the delivery of the HR Strategy and advises on all HR policies & processes through close and professional partnering cooperation with EMEA SSC & COE managers in Poland and abroad.
  • In addition, you will use your knowledge and HR systems capabilities to provide insight and ensure data reliability. There is also space for your own initiatives, in line with our HR strategy and annual goals!

  Scope of responsibilities:

  • Partner with EMEA SSC/COE managers and leaders to translate corporate HR strategy into local HR priorities and actionable goals, anticipate business needs and deliver strong professional HR partnership that enables business to achieve goals
  • Support the delivery of, and the compliance with, ADM HR policies, processes and local employment/labor legislation for all employees
  • Ensure excellent talent acquisition service to the business by identifying recruitment needs, selecting and onboarding the best candidates.
  • Employ effective cross-cultural communications to promote positive business behavior and influence positive outcomes throughout the organization.
  • Provide continuous feedback to business leaders on a range of business and HR issues.
  • Resolving employee relations issues.
  • Support talent processes by coaching and enabling managers to create highly motivated and effective teams and make an objective decisions.
  • Guide and support managers in the fundamentals of development needs and provides guidance on the range of learning opportunities available.
  • Advise on reward & performance management topics.
  • Works closely with managers to ensure they understand how performance management tools combine to enhance performance, and attract, engage and retain employees.
  • Monitor and report on workforce and succession planning
  • Active cooperate with Polish HR Team in employer branding activities countrywide.
  • Deliver core HR administration services to the organization, incl. cooperation with Payroll team.
  • Ensure each EMEA SSC/COE employee has a great experience working for ADM.

  Experience & capabilities required:

  • At least 4 years of experience in working within international SSC/BPO/COE organization as a HR Generalist or HR Business Partner
  • Excellent understanding of the shared services/center of excellence business context and the ability to cooperate within international environment
  • Proven experience of getting things done in a globally matrix environment is essential.
  • Demonstrable problem resolution skills (analysis-recommendation-implementation)
  • Ability to present HR related information and advice on in a variety of meetings
  • Well-developed interpersonal and communication skills to build strong & professional partnership across business leads as well as the extended HR team.
  • Knowledge of local labour law regulations
  • Very good command of English
  • Practical knowledge of MS Office, especially MS Excel

  We offer:

  • Collaborative, people-oriented and inter-cultural environment in leading global company named “The most admired company” in its business by Fortune magazine
  • Career within multinational company, including global and local career opportunities
  • Very attractive remuneration and benefits package
  • Possibility of developing personal skills and education with tuition costs reimbursement
   
  International business magazine Fortune announced the annual list of the “World’s Most Admired Companies” for 2018. ADM is honored to be named as one of the Food Production Industry’s most admired companies.

  Apply Today

  If you’re ready to learn and be challenged, we want to hear from you today. Please apply online by sending your CV in English:

  opis

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM) zgadzasz się na przetwarzanie przez ADM Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Archer Daniels Midland danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  Proszę o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Archer Daniels Midland.

  Ochrona danych osobowych kandydatów

  1. Zakres

  W firmie Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM lub poprzez stosowanie czasowników w 1 osobie liczby mnogiej oraz wszelkich form zaimków „my” i „nasz”) bardzo poważnie podchodzimy do kwestii poufności, integralności i dokładności Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w odniesieniu do procesu rekrutacyjnego na stanowiska pracy w ramach Grupy ADM.

  1. Cel

  Celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest ocena Państwa kandydatury na stanowisko pracy, które oferujemy.

  1. Podstawa prawna

  Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych osobowych – w celu oceny Państwa kandydatury – jest Art. 6(1)(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które przewiduje, że Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane w przypadku zawarcia jakiegokolwiek przyszłego stosunku pracy. W przypadku obowiązywania krajowych przepisów w tym zakresie, ADM poinformuje Państwa o tym fakcie oddzielnie.

  ADM nie potrzebuje i nie wymaga przesyłania oraz udostępniania przez Państwa danych osobowych stanowiących specjalną kategorię danych osobowych zgodnie z RODO (włączając w to informacje dotyczące np. religii lub zdrowia, Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się Państwo na przesłanie do ADM takich danych osobowych, podstawą prawną do ich przetwarzania jest Art. 9(2)(b) RODO.

  Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu oceny Państwa kandydatury i aplikacji na stanowisko pracy. Nie macie Państwo obowiązku przekazywania ADM swoich danych osobowych, ale ich nieprzekazanie oznacza, że nie będziecie Państwo mogli zawrzeć stosunku pracy z naszą firmą.

  1. Kategorie danych osobowych


  ADM gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji przedstawionych powyżej celów, czyli dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, CV oraz wszelkie inne informacje, które dostarczone zostały przez Państwa dobrowolnie w procesie rekrutacji

  1. Przechowywanie danych osobowych

  ADM przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów. W przypadku niepowodzenia w procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte, chyba że ich przechowywanie jest wymagane na podstawie przepisów krajowych. Możliwe, że w przyszłości pojawią się w Grupie ADM dostępne stanowiska, które będą odpowiadać Państwa umiejętnościom i zainteresowaniom. W takim przypadku poprosimy Państwa o udzielenie zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych w celu rekrutacji na stanowiska pracy w przyszłości.

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Zasadniczo ADM nie przekazuje Państwa danych osobowych stronom trzecim.

  ADM przekazuje Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko, jeśli jest to niezbędne. W przypadku Państwa aplikacji wyłącznie podmioty Grupy ADM będą odbiorcami Państwa danych osobowych, w szczególności jeśli podmioty ADM świadczą usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR) na rzecz innych podmiotów ADM.

  Dalsze udostępnianie Państwa danych osobowych nastąpi wyłącznie, gdy będzie to wymagane przez prawo.

  7. Państwa trzecie i/lub organizacje międzynarodowe

  ADM jest światową korporacją, w związku z czym Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, które nie zapewniają adekwatnego poziomu ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Odbiorcami mogą być spółki będące w rękach grupy, np. inne lokalizacje/ podmioty ADM. ADM zapewnia, że wdrożone zostały wystarczające środki bezpieczeństwa, takie jak zawieranie standardowych klauzul umownych UE, aby Państwa prawa jako podmiotu danych były chronione nawet w przypadku, gdy dane są przetwarzane poza Unią Europejską. Tego rodzaju umowy są zarządzane przez nasz Zespół ds. Ochrony Danych. Prosimy o kontakt z członkami tego zespołu, jeśli będziecie Państwo chcieli uzyskać więcej informacji na ten temat lub otrzymać kopię zawartych klauzul umownych.

  1. Prawa związane z ochroną danych osobowych

  ADM zawsze udzieli Państwu informacji i pomocy w kwestii Państwa danych osobowych oraz informacji z nimi związanych. Państwa prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione poniżej. W przypadku składania zapytania w sprawie swoich danych osobowych należy sprecyzować, w jakiej formie chcielibyście Państwo otrzymać informację zwrotną. W przeciwnym razie ADM, odpowie w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zapytanie. Skontaktujemy się z Państwem i postaramy się rozwiązać problem zawarty w zapytaniu w ciągu miesiąca. W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub przesadnych wniosków, ADM ma prawo domagać się uzasadnionej opłaty lub odmówić realizacji wniosku.

  Prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych, jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich Praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat.

  8.1 Dostęp: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o potwierdzenie, czy ADM przetwarza Państwa dane osobowe. Jeśli ADM przetwarza Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o dostęp do swoich danych osobowych.

  8.2 Sprostowanie: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie swoich nieprecyzyjnych lub niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez ADM. Z powyższego prawa można skorzystać poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.3 Usunięcie: Mają państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy ADM, jeśli nie ma żadnych wyjątków prawnych do ich przechowywania. Należy mieć na względzie, że ADM podlega różnym prawnym wymogom przechowywania danych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.4 Ograniczenie przetwarzania: Mają Państwo prawo, w określonych przypadkach, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.5 Przenoszalność danych: Mogą mieć Państwo prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie. To prawo obejmuje także prawo do żądania od ADM przeniesienia danych osobowych do innego administratora na mocy polecenia. Z prawa tego można skorzystać, gdy dane osobowe zostały dostarczone przez Państwa i są przetwarzane na podstawie zgody bądź realizacji umowy lub w przypadku gdy przetwarzanie jest przeprowadzane przy pomocy zautomatyzowanych środków.

  1. Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADM, do której wysłali Państwo swoją aplikację w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

  1. Inspektor ochrony danych

  Naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

  Dr. Thomas Balzer (Contractor)

  EMEA Compliance

  [email protected]

  +0049 (0) 40 3013 774

  1. Skargi

  W każdym momencie mają Państwo prawo do złożenia skargi do swojego lokalnego organu nadzorczego w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  1. Komentarze

  Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, chcielibyście skorzystać z praw dotyczących ochrony swoich danych lub w przypadku innych pytań o ogólnym charakterze mających związek z tą usługą, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych [email protected]