Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest FOREO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16/37, 00-349 Warszawa, NIP: 52527532316, REGON: 380485514, KRS: 0000735848
 2. kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu- o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. dane osobowe mogą być również przetwarzane w innych celach np. w innym procesie rekrutacyjnym, jeśli wyrazisz Nam osobną zgodę na dokonanie określonego przetwarzania
 5. dane osobowe zawarte w ogłoszeniu rekrutacyjnym możemy przetwarzać również w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty działające na Nasze zlecenie i przetwarzające dane w określonym celu wyłącznie na Nasze polecenie
 8. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od ich pozyskania
 9. przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Foreo sp. z o.o. Ponadto przysługuje Tobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia o Ochronie danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych.
 10. przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 11. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy

HR Generalist

FOREO Sp. z o.o.O firmie

FOREO Sp. z o.o.

Tamka 16

Warszawa

HR Generalist

 

FOREO is a wildly innovative brand of 3000+ revolutionaries who opt for bold instead boring every time. Our Swedish beauty-tech co. is forever hungry for something new—whether it’s a groundbreaking high-tech beauty product or an unorthodox way to work smarter. If breaking molds and challenging standards is your thing, check out our jobs page at foreo.talentlyft.com/#home to see what’s available.

KEY RESPONSIBILITIES

 • Participate in developing HR strategies, guidelines and procedures
 • Support all internal and external HR related activities
 • Collaborate with Manager to develop a strong understanding of the organisational unit culture, business strategy and talent profiles to deliver on the needs of the business
 • Support in organisational development activities
 • Investigate complaints brought forward by employees
 • Recruitment management
 • Support employee development plans, performance management and training activities
 • Support in corporate communication activities
 • Manage the organization’s employee database, documentation and submit reports on general HR activity
 • Perform onboarding process for new employees
 • Administer compensation and benefit plans
 • Keep up-to-date with the latest HR trends and best practice
 • All other activities according to Supervisor request in behalf of job position requirements

REQUIREMENTS

 • minimum bachelor's degree (economy, social sciences, psychology)
 • 1-3 years of experience in the same or similar job key activities and responsibilities
 • knowledge of employment/labor laws
 • excellent organisational and communication skills
 • excellent in polish and english in writing and speaking,
 • excellent professional and soft skills

WHY FOREO

 • You will work for a global beauty and wellbeing brand that is the fastest-growing in its industry.
 • You will be encouraged to bring fresh ideas to the table and experiment daily.
 • You will become part of a highly skilled and experienced international team.
 • You will profit from a creative, knowledge-sharing and stimulating environment.
 • You will have the possibility to grow and have the opportunity to take the most optimal roles and responsibilities in a fast-growing environment.
If we raised your interest and you think you might be a perfect match for our company, send your CV in English.
 
Please note that only shortlisted candidates will be contacted. All applications will be considered under the terms and conditions of confidentiality in accordance with the regulations of personal data protection.
Zgoda na przetwarzanie danych
 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez FOREO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16/37, 00-349 Warszawa, NIP: 52527532316, REGON: 380485514, KRS: 0000735848 w celu przeprowadzenia obecnego oraz przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.
W każdym czasie Masz prawo do wycofania udzielonej zgody, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
www.foreo.com
LOCATION: WARSAW
HR Generalist

 

FOREO is a wildly innovative brand of 3000+ revolutionaries who opt for bold instead boring every time. Our Swedish beauty-tech co. is forever hungry for something new—whether it’s a groundbreaking high-tech beauty product or an unorthodox way to work smarter. If breaking molds and challenging standards is your thing, check out our jobs page at foreo.talentlyft.com/#home to see what’s available.

KEY RESPONSIBILITIES

 • Participate in developing HR strategies, guidelines and procedures
 • Support all internal and external HR related activities
 • Collaborate with Manager to develop a strong understanding of the organisational unit culture, business strategy and talent profiles to deliver on the needs of the business
 • Support in organisational development activities
 • Investigate complaints brought forward by employees
 • Recruitment management
 • Support employee development plans, performance management and training activities
 • Support in corporate communication activities
 • Manage the organization’s employee database, documentation and submit reports on general HR activity
 • Perform onboarding process for new employees
 • Administer compensation and benefit plans
 • Keep up-to-date with the latest HR trends and best practice
 • All other activities according to Supervisor request in behalf of job position requirements

REQUIREMENTS

 • minimum bachelor's degree (economy, social sciences, psychology)
 • 1-3 years of experience in the same or similar job key activities and responsibilities
 • knowledge of employment/labor laws
 • excellent organisational and communication skills
 • excellent in polish and english in writing and speaking,
 • excellent professional and soft skills

WHY FOREO

 • You will work for a global beauty and wellbeing brand that is the fastest-growing in its industry.
 • You will be encouraged to bring fresh ideas to the table and experiment daily.
 • You will become part of a highly skilled and experienced international team.
 • You will profit from a creative, knowledge-sharing and stimulating environment.
 • You will have the possibility to grow and have the opportunity to take the most optimal roles and responsibilities in a fast-growing environment.
If we raised your interest and you think you might be a perfect match for our company, send your CV in English.
 
Please note that only shortlisted candidates will be contacted. All applications will be considered under the terms and conditions of confidentiality in accordance with the regulations of personal data protection.
Zgoda na przetwarzanie danych
 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez FOREO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16/37, 00-349 Warszawa, NIP: 52527532316, REGON: 380485514, KRS: 0000735848 w celu przeprowadzenia obecnego oraz przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.
W każdym czasie Masz prawo do wycofania udzielonej zgody, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
LOCATION: WARSAW

Ogłoszenie archiwalne