Oferta pracy

HR Manager (Kierownik działu zasobów ludzkich)

AMAZON FULFILLMENT POLAND SP Z O OO firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło 13 godzin temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
HR Manager (Kierownik działu zasobów ludzkich)

Pasjonuje Cię zarządzanie zasobami ludzkimi?

Przykładasz dużą wagę do wysokich standardów?

To doskonale!

Szukamy doświadczonego Starszego Kierownika Działu Zasobów Ludzkich, który dołączy do naszego zespołu w jednym z centrów logistyki w Polsce. Nasze centra logistyki znajdują się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się światowej klasy sieci firmy Amazon i to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. To również w nich opracowaliśmy nasze najlepsze w branży przepływy pracy. Pracujące w nich zespoły zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

Będziesz podlegać regionalnemu kierownikowi działu zasobów ludzkich działającemu na terenie Polski i zajmować się udoskonalaniem oraz realizowaniem planu HR w celu wspierania naszego nowego oddziału logistyki. Gdy centrum to zacznie w pełni funkcjonować, będziesz odpowiadać za opracowywanie szerszej strategii HR w Polsce. Poznasz wówczas różne aspekty naszej sieci globalnej, a nawet weźmiesz udział w międzynarodowych projektach dotyczących zasobów ludzkich. W ten sposób przyczynisz się do tworzenia naszej marki.

Wykorzystasz również swoje umiejętności adaptacji, ponieważ procesy logistyczne zmieniają się i ewoluują. Do Twoich głównych obowiązków będzie należeć pilnowanie, by w Twoim centrum logistyki panowała silna kultura oparta na otwartości i wsparciu.

HR Manager (Kierownik działu zasobów ludzkich)Numer ref.: 1451010

Obowiązki na stanowisku HR Manager:

Rekrutacja i wybór

Pasjonuje Cię jedna z naszych zasad dotyczących przywództwa: zatrudnianie i rozwijanie najlepszych ludzi. Będziesz zajmować się rekrutacją na stanowiska wyższego szczebla, wybierając kolejne osoby, które dołączą do rodziny Amazona. Będziesz również współpracować z polskim zespołem ds. pozyskiwania talentów i wspólnie z nim zadbasz o to, by Amazon stał się najchętniej wybieranym pracodawcą, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Relacje z pracownikami i zaangażowanie pracowników

Jako kierownik działu zasobów ludzkich musisz zdobywać zaufanie już od pierwszego dnia, co jest kolejną z naszych zasad dotyczących przywództwa: troszczymy się o wszystkich członków naszego zespołu, by oni mogli troszczyć się o naszych klientów. Twoim celem będzie budowanie silnych relacji ze wszystkimi pracownikami — w ten sposób będziesz monitorować ich zaangażowanie, utrzymywać ich zadowolenie i stymulować ciągły rozwój.

Zarządzanie wynikami, zarządzanie talentami i planowanie zmian kadrowych
Dzięki naszej corocznej ocenie przywództwa upewniamy się, że osoby osiągające najlepsze wyniki mogą się dalej rozwijać w naszej firmie. Będziesz szkolić członków zespołu i inspirować wszystkich pracowników, by dawali z siebie wszystko.
Jako lokalny lider ds. rozwoju talentów będziesz odpowiadać za ogólny plan zmian kadrowych, korzystając z narzędzi i informacji potrzebnych do rozpoznania przyszłych liderów. Staniesz się również trenerem i mentorem motywującym każdego dobrego pracownika do tego, by realizował swoje osobiste cele. Będziesz ściśle współpracować z zespołem ds. nauki i rozwoju, aby pomagać wszystkim pracownikom w rozwijaniu swoich umiejętności.

Ogólne zasoby ludzkie
Jako doświadczony pracownik wyższego szczebla cechujący się zamiłowaniem do działania będziesz prowadzić i motywować swój zespół. Dzięki umiejętnościom prowadzenia otwartej komunikacji i podejmowania wiarygodnych decyzji zadbasz o to, by Twój obszar szybko osiągnął zamierzone wyniki, co jest założeniem kolejnej głównej zasady dotyczącej przywództwa. W swoim przywództwie będziesz stosować zmysł biznesowy oraz uczciwe, pragmatyczne spojrzenie.

Podstawowe kwalifikacje na stanowisku HR Manager:

 • ukończone studia licencjackie lub równoważne wykształcenie,
 • bogate doświadczenie w zakresie zasobów ludzkich na poziomie kierowniczym, optymalnie zdobyte w dużym, dynamicznym i ukierunkowanym na klienta środowisku,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i zdolności analityczne — umiejętność analizowania wskaźników dotyczących zasobów ludzkich, identyfikowania źródeł problemów, a następnie opracowywania krótko- średnio- i długoterminowych planów,
 • umiejętność budowania skutecznych relacji zawodowych z pracownikami na każdym szczeblu, wliczając pracowników magazynu rozliczanych według stawek godzinowych,
 • przejawianie praktycznego podejścia przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i zdolności adaptacji,
 • Umiejętność motywowania innych i wywierania na nich pozytywnego wpływu,
 • umiejętność zarządzania zmianami, prowadzenia negocjacji i wywierania wpływu na innych, a także aktywnego zarządzania niejasnymi sytuacjami,
 • dociekliwość intelektualna — wnoszenie cennego wkładu do zespołu i firmy.
 • Preferowane kwalifikacje:

  wykształcenie wyższe i certyfikat CIPD,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Excel) oraz systemów informatycznych HR (np. PeopleSoft) będzie dodatkowym atutem.


Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.


Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.


Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Ogłoszenie archiwalne