Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV jest Etrose Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (Office 3, Pamelva Court, 1 Anastasi Shoukri Street, 3035 Limassol). Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem mailowym: [email protected] Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane zawarte w formularzurekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 6 miesięcy od zgłoszenia, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych – przez 12 miesięcy od zgłoszenia. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Etrose Holdings Limited z siedzibą na Cyprze moich danych zawartych w CV dołączonym do formularza rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji objętej niniejszym zgłoszeniem. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Etrose Holdings Limited z siedzibą na Cyprze moich danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, której dotyczy niniejsze zgłoszenie.
Tivron Sp. z o. o.

HR Manager

Tivron Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Tivron Sp. z o. o.

Skierniewicka 10A

Warszawa

Tivron to multijęzykowe centrum outsourcingu i call center, które w przeciągu 6 lat od powstania rozwinęło się do 3 oddziałów (Kraków, Warszawa, Cieszyn). Łącznie stanowimy ok. 250 osobowy zespół. Traktujemy sprzedaż z pasją, a trudny projekt dla nas nie istnieje.

W dziale HR od zawsze stawiamy na jakość. Obalamy stereotyp, że praca w call center jest dla każdego. W związku z planowanym rozwojem poszukujemy doświadczonego HR-owca, Przywódcy i Lidera zarazem - osoby, które obejmie stanowisko:
HR Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Pod Twoje skrzydła trafi:

 • współtworzenie polityki personalnej i polityki wynagrodzeń na bazie strategii biznesowej spółki;
 • wspólnie z HR Business Partnerem kształtowanie i optymalizacja procesów HR w pełnym cyklu życiu pracownika: pozyskiwanie, zatrudnianie, utrzymanie, zarządzanie;
 • dostarczanie odpowiednich rozwiązań z obszaru HR, wspierających realizację strategicznych celów biznesowych;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i polityki zatrudnienia wspierające zmiany organizacyjne;
 • odpowiedzialność za docelowo 7 osobowy zespół HR (Kraków i Warszawa);
 • monitorowanie efektywności procesów, analiza wskaźników, raportowanie, rekomendacja nowoczesnych, jak również adekwatnych do specyfiki branży rozwiązań;
 • przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby biznesu;
 • prowadzenie procesów rekrutacji na kluczowe stanowiska w spółce (czynny udział na wszystkich etapach pozyskania);
 • aktywna współpraca z top management’em; z działami: EB, kadr, prawnym.

W naszym zespole możesz liczyć na:

 • nieskończoną liczbę wyzwań w środowisku międzynarodowym lecz niekorporacyjnym;
 • uczestnictwo w roli członka zespołu projektowego w kluczowych projektach biznesowych;
 • możliwość wykazania się inicjatywą oraz realny wpływ na rozwój firmy;
 • współpracę w gronie pasjonatów HR;
 • dni, w których 8h minie niczym kwadrans;
 • atmosferę, dzięki której z radością powitasz poniedziałek 😊;
 • pracę zdalną w razie potrzeby;
 • wynagrodzenie oparte o podstawę i prowizję;
 • formę umowy, którą wybierzesz;
 • dostęp do benefitów w postaci: ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, karta sportowa.

Odnajdziesz się u nas jeśli:

 • posiadasz min. 2 letnie doświadczenie w roli HR Managera w organizacji o profilu sprzedażowym – idealnie w call center;
 • skuteczny dialog z Biznesem to Twój chleb powszedni;
 • jesteś ambasadorem zmiany i potrafisz uczynić nim innych;
 • należysz do osób aktywnych, z inicjatywą a dynamiczne środowisko to Twój żywioł;
 • Twoja przedsiębiorczość i determinacja pozwala Ci dokonać (pozornie) niemożliwego;
 • znasz się nie tylko na prawie pracy, ale również na prawie cywilnym;
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację na każdy temat.

Zainteresowała Cię nasza oferta współpracy? Skontaktuj się z nami przesyłając CV.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Tivron to multijęzykowe centrum outsourcingu i call center, które w przeciągu 6 lat od powstania rozwinęło się do 3 oddziałów (Kraków, Warszawa, Cieszyn). Łącznie stanowimy ok. 250 osobowy zespół. Traktujemy sprzedaż z pasją, a trudny projekt dla nas nie istnieje.

W dziale HR od zawsze stawiamy na jakość. Obalamy stereotyp, że praca w call center jest dla każdego. W związku z planowanym rozwojem poszukujemy doświadczonego HR-owca, Przywódcy i Lidera zarazem - osoby, które obejmie stanowisko:
HR Manager

Pod Twoje skrzydła trafi:

 • współtworzenie polityki personalnej i polityki wynagrodzeń na bazie strategii biznesowej spółki;
 • wspólnie z HR Business Partnerem kształtowanie i optymalizacja procesów HR w pełnym cyklu życiu pracownika: pozyskiwanie, zatrudnianie, utrzymanie, zarządzanie;
 • dostarczanie odpowiednich rozwiązań z obszaru HR, wspierających realizację strategicznych celów biznesowych;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i polityki zatrudnienia wspierające zmiany organizacyjne;
 • odpowiedzialność za docelowo 7 osobowy zespół HR (Kraków i Warszawa);
 • monitorowanie efektywności procesów, analiza wskaźników, raportowanie, rekomendacja nowoczesnych, jak również adekwatnych do specyfiki branży rozwiązań;
 • przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby biznesu;
 • prowadzenie procesów rekrutacji na kluczowe stanowiska w spółce (czynny udział na wszystkich etapach pozyskania);
 • aktywna współpraca z top management’em; z działami: EB, kadr, prawnym.

W naszym zespole możesz liczyć na:

 • nieskończoną liczbę wyzwań w środowisku międzynarodowym lecz niekorporacyjnym;
 • uczestnictwo w roli członka zespołu projektowego w kluczowych projektach biznesowych;
 • możliwość wykazania się inicjatywą oraz realny wpływ na rozwój firmy;
 • współpracę w gronie pasjonatów HR;
 • dni, w których 8h minie niczym kwadrans;
 • atmosferę, dzięki której z radością powitasz poniedziałek 😊;
 • pracę zdalną w razie potrzeby;
 • wynagrodzenie oparte o podstawę i prowizję;
 • formę umowy, którą wybierzesz;
 • dostęp do benefitów w postaci: ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, karta sportowa.

Odnajdziesz się u nas jeśli:

 • posiadasz min. 2 letnie doświadczenie w roli HR Managera w organizacji o profilu sprzedażowym – idealnie w call center;
 • skuteczny dialog z Biznesem to Twój chleb powszedni;
 • jesteś ambasadorem zmiany i potrafisz uczynić nim innych;
 • należysz do osób aktywnych, z inicjatywą a dynamiczne środowisko to Twój żywioł;
 • Twoja przedsiębiorczość i determinacja pozwala Ci dokonać (pozornie) niemożliwego;
 • znasz się nie tylko na prawie pracy, ale również na prawie cywilnym;
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację na każdy temat.

Zainteresowała Cię nasza oferta współpracy? Skontaktuj się z nami przesyłając CV.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne