Oferta pracy

Jednocześnie informujemy, iż:
 1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 1, telefon: 22 456 45 00, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.tmfgroup.com (dalej: „my”).
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. Odbiorcy danych: Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (podmioty świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.), podmioty należące do grupy kapitałowej TMF Group. Pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TMF Group znajduje się na stronie internetowej www.tmfgroup.com.
 4. Przekazywanie danych poza EOG: Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej TMF Group z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiazących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych oraz wiażących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora. Masz prawo do otrzymania kopii jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiającej należyte zabezpieczenia, które zostały wdrożone, składając wniosek na adres podany powyżej.
 5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
 6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmfgroup.com.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.
 
TMF Group

HR & Payroll Market Practice Lead

TMF GroupO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Katowice, śląskie

 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 14 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor
In an environment of ever increasing globalization we provide professional services in 80+ countries to help our clients operate across borders. Whether entering a new market or driving in country growth we ensure they stay focused on their core business, taking the stress away from their accounting, legal and HR responsibilities.
 
We are embarking on an ambitious growth plan which will be achieved through strong organic growth, the entrance to new markets and completion of acquisitions. This provides a truly dynamic work environment to build a successful career and see a tangible impact from the work that you complete
 
We are currently looking for a highly-skilled and dynamic person for a position of:
MARKET PRACTICE LEAD (HR & PAYROLL)
Location: Katowice

Job Purpose

 

Contribute to TMF’s growth and client satisfaction by developing and leading the practice on the market level, hereunder identify market opportunities, define market priorities and lead the execution of agreed actions. Provide input to the global practice strategy and lead the strategy execution in the market of the market objectives for the practice.
 
Identify and apply market specific variances from the global strategy to ensure market specific success through the management of the service line services delivery in all countries of the market. Success includes increase in revenue, growth, and client satisfaction & retention
 
Reporting to the Head of Market and the Global Lead, the Market Practice Lead is a member of the Market Management team and relates to a wider global team responsible for practice deliveries across all levels. The Market Practice Lead will collaborate with other service leaders in a global matrix and with the respective country teams for region/market deliveries.
 

Key Responsibilities

 • Lead a market delivery team across all levels to ensure that market specific deliveries are completed to time and budget, ensuring client satisfaction and strong relationships.
 • People development and management including talent management, performance and development reviews, recruitment etc.
 • Organize and plan market deliveries to ensure efficiency, productivity and optimum resource utilization.
 • Participate at external events in the respective market including being a subject matter expert speaker and, provide input to marketing teams for content writing and other related activities to promote TMF offerings and capabilities.
 • Understand application of relevant technology & trends, and participate in developing relevant technology roadmaps. Maintain up to date inventory of local office technology in the market.
 • Maintain the price book and scope of services according to global guidelines, providing local market knowledge and input.
 • Accountable for the market practice budget, including regular reporting, budgeting, forecasting and monitoring in accordance with TMF policies and guidelines.
 • Maintain the most up to date documentation to reflect the market opportunities including scope of work and variances for the particular market; client delivery handbook; briefing materials for local compliance, etc.
 • Develop and deliver relevant KPIs for financial performance, customer relations, sales and growth, productivity, efficiency and other parameters relevant for and adapted to the market. All KPIs to be agreed aligning with Market Head and other stakeholders.

Key Requirements

 • Minimum 5 - 7 years’ leadership and management experience in the practice domain, preferably with multicultural teams across countries/regions
 • Understands what motivates individuals to successfully drive individual and team performance, leading by example
 • Ability to extract from strategy and business plan clear individual and team targets for follow-up, people development and performance tracking
 • Experience in converting opportunities from regulatory changes into local products and services.
 • Strong record in identifying cross-sell/upsell opportunities
 • Documented results in developing and maintaining client relationships, hereunder client retention plans
 • Good knowledge of the market and growth opportunities (competition, customer needs and pain points, pricing levels, trends, technology development etc.)
 • Strong commercial awareness and experience from contract negotiations and execution within practice area
 • Ability to priorities, make decisions and execute in line with overall strategy, business plans and performance targets
 • Experience from matrix organization and delivering to global/international clients
 • Knowledge of relevant technology and key client applications used in the particular market practice
 • Willingness to constructively challenge and contribute to performance improvements across TMF markets and practices
 • Ability to develop and apply relevant risk and governance frameworks for the market practice
 • Capable of successfully plan and deliver short to medium-term projects on a local basis
 • Fluent business English (written and spoken)
 • Relevant certifications - local or global (e.g. ACCA for A&T)
 • Ability to work in multicultural teams and flexibility to travel

Working at TMF Group offers

 • Stable employment in a company operating in a global multi-cultural environment
 • Exposure to multi-jurisdictional professional practices
 • Private medical care, sport’s benefit system, life insurance
 • Semi-Flexible working hours
 • English lessons carried out in the office
 • Attractive location in the city center
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.
In an environment of ever increasing globalization we provide professional services in 80+ countries to help our clients operate across borders. Whether entering a new market or driving in country growth we ensure they stay focused on their core business, taking the stress away from their accounting, legal and HR responsibilities.
 
We are embarking on an ambitious growth plan which will be achieved through strong organic growth, the entrance to new markets and completion of acquisitions. This provides a truly dynamic work environment to build a successful career and see a tangible impact from the work that you complete
 
We are currently looking for a highly-skilled and dynamic person for a position of:
MARKET PRACTICE LEAD (HR & PAYROLL)

Job Purpose

 

Contribute to TMF’s growth and client satisfaction by developing and leading the practice on the market level, hereunder identify market opportunities, define market priorities and lead the execution of agreed actions. Provide input to the global practice strategy and lead the strategy execution in the market of the market objectives for the practice.
 
Identify and apply market specific variances from the global strategy to ensure market specific success through the management of the service line services delivery in all countries of the market. Success includes increase in revenue, growth, and client satisfaction & retention
 
Reporting to the Head of Market and the Global Lead, the Market Practice Lead is a member of the Market Management team and relates to a wider global team responsible for practice deliveries across all levels. The Market Practice Lead will collaborate with other service leaders in a global matrix and with the respective country teams for region/market deliveries.
 

Key Responsibilities

 • Lead a market delivery team across all levels to ensure that market specific deliveries are completed to time and budget, ensuring client satisfaction and strong relationships.
 • People development and management including talent management, performance and development reviews, recruitment etc.
 • Organize and plan market deliveries to ensure efficiency, productivity and optimum resource utilization.
 • Participate at external events in the respective market including being a subject matter expert speaker and, provide input to marketing teams for content writing and other related activities to promote TMF offerings and capabilities.
 • Understand application of relevant technology & trends, and participate in developing relevant technology roadmaps. Maintain up to date inventory of local office technology in the market.
 • Maintain the price book and scope of services according to global guidelines, providing local market knowledge and input.
 • Accountable for the market practice budget, including regular reporting, budgeting, forecasting and monitoring in accordance with TMF policies and guidelines.
 • Maintain the most up to date documentation to reflect the market opportunities including scope of work and variances for the particular market; client delivery handbook; briefing materials for local compliance, etc.
 • Develop and deliver relevant KPIs for financial performance, customer relations, sales and growth, productivity, efficiency and other parameters relevant for and adapted to the market. All KPIs to be agreed aligning with Market Head and other stakeholders.

Key Requirements

 • Minimum 5 - 7 years’ leadership and management experience in the practice domain, preferably with multicultural teams across countries/regions
 • Understands what motivates individuals to successfully drive individual and team performance, leading by example
 • Ability to extract from strategy and business plan clear individual and team targets for follow-up, people development and performance tracking
 • Experience in converting opportunities from regulatory changes into local products and services.
 • Strong record in identifying cross-sell/upsell opportunities
 • Documented results in developing and maintaining client relationships, hereunder client retention plans
 • Good knowledge of the market and growth opportunities (competition, customer needs and pain points, pricing levels, trends, technology development etc.)
 • Strong commercial awareness and experience from contract negotiations and execution within practice area
 • Ability to priorities, make decisions and execute in line with overall strategy, business plans and performance targets
 • Experience from matrix organization and delivering to global/international clients
 • Knowledge of relevant technology and key client applications used in the particular market practice
 • Willingness to constructively challenge and contribute to performance improvements across TMF markets and practices
 • Ability to develop and apply relevant risk and governance frameworks for the market practice
 • Capable of successfully plan and deliver short to medium-term projects on a local basis
 • Fluent business English (written and spoken)
 • Relevant certifications - local or global (e.g. ACCA for A&T)
 • Ability to work in multicultural teams and flexibility to travel

Working at TMF Group offers

 • Stable employment in a company operating in a global multi-cultural environment
 • Exposure to multi-jurisdictional professional practices
 • Private medical care, sport’s benefit system, life insurance
 • Semi-Flexible working hours
 • English lessons carried out in the office
 • Attractive location in the city center
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

Ogłoszenie archiwalne