Hydraulik

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 2019-05-23
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 2019-06-22)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park
  poszukuje kandydata na stanowisko:
  Hydraulik
  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • wykonywanie prac związanych z prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem sprawności systemów: energetyczno-cieplnych w tym urządzeń węzła cieplnego, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji basenowych i systemów uzdatniania wody,
  • wykonywanie remontów, przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń,
  • usuwanie awarii,
  • praca zmianowa w godz. 6.00 – 18.00 oraz 18.00 – 6.00.

  Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie – specjalność monter/technik instalacji sanitarnych, urządzeń ciepłowniczych lub pokrewne,
  • udokumentowany minimum roczny staż pracy na stanowisku hydraulika, montera lub konserwatora instalacji i urządzeń sanitarnych, ciepłowniczych, chłodniczych,
  • umiejętność wykonywania napraw instalacji klejonych, spawanych i zgrzewanych z tworzyw sztucznych,
  • dobry stan zdrowia,
  • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

  Pożądana jest:

  • znajomość obsługi węzłów cieplnych,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera,
  • znajomość zagadnień z zakresu technologii uzdatniania wody basenowej oraz eksploatacji, obsługi instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej,
  • umiejętność spawania metali,
  • dyspozycyjność.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę,
  • zdobycie doświadczenia,
  • dodatkową opiekę medyczną,
  • możliwość podnoszenia kalifikacji.

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego
  za pomocą Aplikuj

  aplikuj
  lub składanie w siedzibie Fundacji – Warszawa ul. Merliniego 4
   
  Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy"

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4,
  2. wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
  3. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
   • Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park, 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4
   • e-mail: [email protected]
  4. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
  5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
  7. dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych,

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka - Wodny Park danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  W przypadku wyrażonej zgody, Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przechowywane przez 6 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami.

  1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  2. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
  3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park.