Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier serwisu

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-04-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Inżynier serwisu

  Miejsce pracy: Poznań i okolice
  Wymiar pracy: pełen etat


  Do obowiązków osoby zatrudnionej na to stanowisko będzie należało, między innymi:

  • instalacje i wdrażanie aparatury laboratoryjnej
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu
  • szkolenia klientów z obsługi aparatury i systemów
  • pomoc techniczna dla klientów
  • raportowanie wyników pracy


  Kandydata powinno cechować:

  • wykształcenie wyższe pełne techniczne (mechanika precyzyjna, elektronika lub pokrewne specjalności)
  • prawo jazdy kategorii B
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem
  • umiejętność pracy pod presją i odporność na stres
  • dyspozycyjność
  • umiejętność efektywnej komunikacji oraz zrozumienia potrzeb klienta
  • doświadczenie w pracy z aparaturą medyczną będzie dodatkowym atutem


  Oferujemy: 

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony
  • atrakcyjny pakiet socjalny,
  • pracę w międzynarodowym środowisku,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

  Jeżeli...

  Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

  Aplikuj poprzez przesłanie CV z listem motywacyjnym do dnia 18 maja 2019
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
  aplikuj
  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”. 
  bottom
  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”. 
  Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:
  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,
  jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.
  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. 
  Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
  Lub
  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,
  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
  Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).
  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:
  rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
  Odbiorcy danych:
  upoważnieni pracownicy administratora danych,
  usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług
  Dobrowolność podania danych:
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  Przysługuje Panu/Pani prawo:
  dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
  do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych