Oferta pracy
Klauzula informacyjna – kandydat do pracy w Bibliotece Śląskiej Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40 – 021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: [email protected] 2. Pani / Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 221. § 1 Kodeksu pracy; dalej KP), natomiast inne dane wybiegająca poza opisany wyżej zakres z art. 221. § 1 KP, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na gruncie Kodeksu pracy art. 221a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto, zgodnie z art. 221b § 1KP, w przypadku danych szczególnej kategorii zgoda może stanowić podstawę przetwarzania takich danych przez pracodawcę (określonych w art. 9 RODO) wyłącznie wtedy, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, które podałam / -em z własnej inicjatywy, a które wykraczają poza zakres z art. 221. § 1 KP. Zaznaczyć X właściwe pole: TAK NIE 4. Kategorie danych, które będą przetwarzane: a) imię (imiona) i nazwisko kandydata, b) datę urodzenia, c) dane kontaktowe wskazane przez kandydata, d) wykształcenie, e) kwalifikacje zawodowe, f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym (przy czym dane z podpunktów od 4 d) do 4 f) pracodawca może pozyskać gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku). Podanie innych danych jest dobrowolne. 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W Bibliotece Śląskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw (tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: [email protected]). 9. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych: dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższą klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). ……………………………… ………………………………… data czytelny podpis
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Informatyk - Administrator

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

 • Katowice

  Katowice, śląskie
 • ważna jeszcze 4 dni
  do: 09 gru 2022
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej o wysokiej kulturze osobistej z minimum 2-letnim doświadczeniem dotyczącym wsparcia użytkowników w wykorzystaniu systemów IT. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji systemów IT (utrzymywanie serwerów, stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, infrastruktury sieciowej, itp.) a także wsparcie administratorów infrastruktury serwerowej w procesach planowania, zarządzania i konfiguracji głównych usług w Bibliotece Śląskiej.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (minimum na poziomie inżynierskim) o profilu informatycznym lub pokrewnym (elektronika i telekomunikacja, teletechnika, automatyka i robotyka, itp.).

 • Znajomość systemów Linux na poziomie podstawowym (np. Debian, Ubuntu CentOS, RedHat) pozwalającym na konfiguracje systemów operacyjnych i usług sieciowych;

 • Znajomość podstaw sieci komputerowych LAN w technologii Ethernet (m.in VLANy) oraz sieci WAN (siec Internet, routing, konfiguracja systemów firewall itp.)

 • Znajomość systemów wirtualizacji serwerów (np. Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, RedHat Enterprise Virtualisation, KVM, Xen etc.)

 • Znajomość budowy infrastruktury serwerowej w oparciu o platformy x86 i x64.

 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem usług serwerowych Linux w tym:

 • DHCP - w oparciu o demony isc-dhcp-server,

 • DNS - w oparciu o demon Bind,

 • HTTP - w oparciu o Apache,

 • Poczta - POP3/IMAP – w oparciu o Postfix.

 • Znajomość systemów serwerowych z rodziny Windows Server

 • Znajomość klienckich systemów operacyjnych z rodziny Windows i sprzętu komputerowego dla użytkowników (komputery, drukarki, peryferia) w zakresie:

 • instalacja i konfiguracja systemu,

 • konfiguracja kont użytkowników,

 • instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego,

 • instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych,

 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych i konfiguracyjnych.

 • Znajomość technologii sieci bezprzewodowych 802.11b/g/n.

 • Cechy osobowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • sumienność i komunikatywność.

To oferujemy

 • zatrudnienie w największej bibliotece regionu i najnowocześniejszej w Polsce regionalnej bibliotece cyfrowej,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju,

 • odpowiedzialną i interesującą pracę,

 • zapewniamy świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • wypłatę nagrody rocznej,

 • wypłatę nagród jubileuszowych.

Benefity

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku