Informatyk – administrator systemów w Departamencie Informatyki

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Specjalista

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko (1 etat)

Informatyka – administratora systemów w Departamencie Informatyki

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
 • administrowanie systemami pamięci masowych (macierzami dyskowymi) oraz administrowania systemami wykonywania kopii zapasowych;
 • instalacja i administracja serwerami w tym monitorowanie i utrzymywanie serwerów w wysokiej dostępności;
 • nadzorowanie pracy sieci wewnętrznej, połączeń z Internetem oraz stosowanych zabezpieczeń;
 • realizacja zgłoszeń serwisowych;
 • aktywny udział w rozwoju systemów informatycznych;
 • przygotowanie stanowisk komputerowych, aktualizacja danych inwentaryzacyjnych sprzętu, oprogramowania i powiązanych z nimi dokumentów;
 • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej.

Wykształcenie:

 • wyższe informatyczne.

Wymagania konieczne:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka, administratora systemów informatycznych, programisty, projektanta systemów informatycznych;
 • znajomość systemów Windows Server (Active Directory, Radius, klastry, wirtualizacja), Linux – mile widziane doświadczenie w ich admnistrowaniu;
 • znajomość zagadnień sieciowych, protokół TCP/IP, routing, vpn, firewall;
 • znajomość rozwiązań w zakresie zarządzania pamięciami masowymi (macierze dyskowe, biblioteki taśm) oraz systemów służących do wykonywania kopii zapasowych.
 • znajomość zagadnień serwisowych dotyczących sprzętu komputerowego;
 • umiejętność administrowania serwerami MS Exchange 2010, WWW (Apache, nginx, IIS, Tomcat);
 • umiejętność administrowania bazami danych MYSQL, MS SQL Server;
 • znajomość platform wirtualizacyjnych (VMWare, Hyper-V).

Wymagania pożądane:

 • mile widziana znajomość środowiska IT Manager do zarządzania i inwentaryzacji sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;
 • mile widziana znajomość systemów: Finansowo - Księgowych, Kadrowo - płacowych, Płatnika oraz im towarzyszących;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność skutecznej komunikacji;
 • wysoka kultura osobista;

Wymagane dokumenty i informacje:

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Oferty pracy z dopiskiem „informatyk w DIF” można składać do dnia 28 września 2015 r. na adres Biuro Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 860-73-96.


poszukuje kandydatów na stanowisko (1 etat)

Informatyka – administratora systemów w Departamencie Informatyki
 • administrowanie systemami pamięci masowych (macierzami dyskowymi) oraz administrowania systemami wykonywania kopii zapasowych;
 • instalacja i administracja serwerami w tym monitorowanie i utrzymywanie serwerów w wysokiej dostępności;
 • nadzorowanie pracy sieci wewnętrznej, połączeń z Internetem oraz stosowanych zabezpieczeń;
 • realizacja zgłoszeń serwisowych;
 • aktywny udział w rozwoju systemów informatycznych;
 • przygotowanie stanowisk komputerowych, aktualizacja danych inwentaryzacyjnych sprzętu, oprogramowania i powiązanych z nimi dokumentów;
 • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej.

Wykształcenie:

 • wyższe informatyczne.

Wymagania konieczne:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka, administratora systemów informatycznych, programisty, projektanta systemów informatycznych;
 • znajomość systemów Windows Server (Active Directory, Radius, klastry, wirtualizacja), Linux – mile widziane doświadczenie w ich admnistrowaniu;
 • znajomość zagadnień sieciowych, protokół TCP/IP, routing, vpn, firewall;
 • znajomość rozwiązań w zakresie zarządzania pamięciami masowymi (macierze dyskowe, biblioteki taśm) oraz systemów służących do wykonywania kopii zapasowych.
 • znajomość zagadnień serwisowych dotyczących sprzętu komputerowego;
 • umiejętność administrowania serwerami MS Exchange 2010, WWW (Apache, nginx, IIS, Tomcat);
 • umiejętność administrowania bazami danych MYSQL, MS SQL Server;
 • znajomość platform wirtualizacyjnych (VMWare, Hyper-V).

Wymagania pożądane:

 • mile widziana znajomość środowiska IT Manager do zarządzania i inwentaryzacji sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;
 • mile widziana znajomość systemów: Finansowo - Księgowych, Kadrowo - płacowych, Płatnika oraz im towarzyszących;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność skutecznej komunikacji;
 • wysoka kultura osobista;

Wymagane dokumenty i informacje:

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Oferty pracy z dopiskiem „informatyk w DIF” można składać do dnia 28 września 2015 r. na adres Biuro Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 860-73-96.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy