Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brintons Agnella sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, tel: +48 85 67 52 551, mail: [email protected]
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji do pracy w Brintons Agnella sp. z o.o. w Białymstoku.
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym , a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Brintons Agnella Spółka z o.o.

Informatyk – Analityk Danych

Brintons Agnella Spółka z o.o.O firmie

Brintons Agnella Spółka z o.o.

Generała Władysława Andersa 42

Białystok

top

Brintons Agnella, jeden z czołowych producentów dywanów i wykładzin w Europie, prowadzi rekrutację na stanowisko:

Informatyk – Analityk Danych
Miejsce pracy: Białystok

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • udzielanie bieżącego wsparcia IT pracownikom firmy w zakresie poprawnego działania oprogramowania oraz sprzętu,
 • przygotowywanie analiz i raportów dla poszczególnych działów spółki,
 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • obsługa infrastruktury sieciowej.

Od kandydata oczekujemy:

 • ciekawości informatycznej oraz chęci poszukiwania nowych rozwiązań,
 • podstawowej znajomości relacyjnych baz danych oraz języka SQL,
 • umiejętności analizowania oraz projektowania zbiorów danych,
 • znajomości j. angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji,
 • umiejętności diagnozowania i usuwania problemów związanych ze sprzętem informatycznym oraz infrastrukturą sieciową,
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie :

 • znajomość narzędzi ETL,
 • bardzo dobra znajomość SQL,
 • wiedza w obszarze relacyjnych baz danych,
 • znajomość narzędzi raportujących.

Oferujemy:

 • ciekawą, pracę w firmie, będącej jednym z liderów w swojej branży,
 • możliwość zbudowania nowych obszarów kompetencji,
 • pracę w ambitnym zespole, w pozytywnej atmosferze wspierającej kreatywność i rozwój,
 • świadczenia z ZFŚS, w tym dofinansowanie do wypoczynku pracownika, kolonii dziecka, świadczenia świąteczne,
 • Pracownicze Plany Kapitałowe,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając na przycisk Aplikuj
W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest „BRINTONS AGNELLA” sp. z o.o. w Białymstoku 15-113, ul. Gen. Wł. Andresa 42, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Informatyk - Analityk danych  Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Informatyk - Analityk danych.
bottom

Brintons Agnella, jeden z czołowych producentów dywanów i wykładzin w Europie, prowadzi rekrutację na stanowisko:

Informatyk – Analityk Danych

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • udzielanie bieżącego wsparcia IT pracownikom firmy w zakresie poprawnego działania oprogramowania oraz sprzętu,
 • przygotowywanie analiz i raportów dla poszczególnych działów spółki,
 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • obsługa infrastruktury sieciowej.

Od kandydata oczekujemy:

 • ciekawości informatycznej oraz chęci poszukiwania nowych rozwiązań,
 • podstawowej znajomości relacyjnych baz danych oraz języka SQL,
 • umiejętności analizowania oraz projektowania zbiorów danych,
 • znajomości j. angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji,
 • umiejętności diagnozowania i usuwania problemów związanych ze sprzętem informatycznym oraz infrastrukturą sieciową,
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie :

 • znajomość narzędzi ETL,
 • bardzo dobra znajomość SQL,
 • wiedza w obszarze relacyjnych baz danych,
 • znajomość narzędzi raportujących.

Oferujemy:

 • ciekawą, pracę w firmie, będącej jednym z liderów w swojej branży,
 • możliwość zbudowania nowych obszarów kompetencji,
 • pracę w ambitnym zespole, w pozytywnej atmosferze wspierającej kreatywność i rozwój,
 • świadczenia z ZFŚS, w tym dofinansowanie do wypoczynku pracownika, kolonii dziecka, świadczenia świąteczne,
 • Pracownicze Plany Kapitałowe,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając na przycisk Aplikuj
W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest „BRINTONS AGNELLA” sp. z o.o. w Białymstoku 15-113, ul. Gen. Wł. Andresa 42, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Informatyk - Analityk danych  Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Informatyk - Analityk danych.

Ogłoszenie archiwalne