Informatyk

Sąd Rejonowy w BiałymstokuO firmie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Adama Mickiewicza 103

Białystok

OGŁOSZENIE Nr K-111-4/20

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko:
Informatyka
Miejsce pracy: Białystok

wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne: pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie
 • kwalifikacje w zakresie zarządzania systemami IT;
 • biegła znajomość systemów:
  • Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server – ze szczególnym uwzględnieniem usług katalogowych
  • Linux;
  • MS SQL Server 2008 i wyższe;
  • Windows 8, 10;
 • znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (VMware, HyperV);
 • umiejętność zarządzania systemami serwerowymi wiodących producentów;
 • umiejętność projektowania sieci LAN oraz sieci WAN;
 • umiejętność administracji systemami storage oraz bibliotekami taśmowymi;
 • zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie specyfikacji technicznych oraz podręczników z zakresu informatyki

Zakres obowiązków i wymagań, które należy spełniać na tym stanowisku szczegółowo są określone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl (zakładka – OFERTY PRACY).

Wykaz dokumentów:

 1. Zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-4/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. wyciąg z dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty/informatyka,
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 10. pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym;
 11. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty należy składać osobiście Biuro Podawcze (parter, przy wejściu do budynku)
lub przesyłać za pośrednictwem poczty:
Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
z dopiskiem nr konkursu K-111-4/20
w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia;
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań;
 • wynagrodzenie proponowane na w/w stanowisku po odbyciu stażu urzędniczego (zasadnicze w przedziale 4500 – 4700 brutto, dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatek stanowiskowy);
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

OGŁOSZENIE Nr K-111-4/20

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko:
Informatyka

wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne: pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie
 • kwalifikacje w zakresie zarządzania systemami IT;
 • biegła znajomość systemów:
  • Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server – ze szczególnym uwzględnieniem usług katalogowych
  • Linux;
  • MS SQL Server 2008 i wyższe;
  • Windows 8, 10;
 • znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (VMware, HyperV);
 • umiejętność zarządzania systemami serwerowymi wiodących producentów;
 • umiejętność projektowania sieci LAN oraz sieci WAN;
 • umiejętność administracji systemami storage oraz bibliotekami taśmowymi;
 • zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie specyfikacji technicznych oraz podręczników z zakresu informatyki

Zakres obowiązków i wymagań, które należy spełniać na tym stanowisku szczegółowo są określone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl (zakładka – OFERTY PRACY).

Wykaz dokumentów:

 1. Zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-4/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. wyciąg z dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty/informatyka,
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 10. pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym;
 11. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty należy składać osobiście Biuro Podawcze (parter, przy wejściu do budynku)
lub przesyłać za pośrednictwem poczty:
Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
z dopiskiem nr konkursu K-111-4/20
w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia;
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań;
 • wynagrodzenie proponowane na w/w stanowisku po odbyciu stażu urzędniczego (zasadnicze w przedziale 4500 – 4700 brutto, dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatek stanowiskowy);
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ogłoszenie archiwalne