Oferta pracy

Informatyk ds. sprzętu

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIUO firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Informatyk ds. sprzętu

Szukamy osoby do Działu Teleinformatyki, która posiada następujące cechy osobowości:

 • z entuzjazmem podchodzi do swojej pracy,
 • jest dokładna i nastawiona na wysoką jakość wykonywanych zadań,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia i szukania rozwiązań zgłaszanych problemów,
 • potrafi przewidywać skutki wprowadzania zmian,
 • jest samodzielna w wykonywaniu podstawowych, rutynowych zadań,
 • chętnie się uczy i chce się rozwijać,
 • potrafi przekazywać swoją wiedzę innym pracownikom,
 • jest otwarta, komunikatywna i umie efektywnie pracować w zespole;
 • jest odporna na stres i potrafi pracować pod presją czasu.

W zakresie posiadanej wiedzy i kwalifikacji wymagamy:

 • wykształcenia informatycznego lub technicznego w stopniu średnim lub wyższym,
 • posiadania wiedzy z zakresu budowy, obsługi i konfiguracji komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 • znajomości w stopniu zaawansowanym systemów operacyjnych Windows 7 i 10 oraz w stopniu co najmniej dobrym programów biurowych pakietu MS Office,
 • posiadania wiedzy z zakresu budowy i działania sieci komputerowych,
 • znajomości obsługi i konfiguracji urządzeń mobilnych (smartfony/tablety),
 • posiadania uprawnień elektrycznych do 1 kV,
 • posiadania czynnego prawa jazdy kategorii B (mile widziana kategoria B+E),
 • gotowości do samodzielnych wyjazdów służbowym autem.

Ponadto zwiększysz swoją szansę na zatrudnienie, jeśli:

 • masz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykonywałeś prace instalatorskie sieci komputerowych,
 • masz wiedzę z zakresu systemów nagłośnieniowych i multimedialnych,
 • posiadasz certyfikaty potwierdzające znajomość wyżej wymienionych zagadnień.

Pracując z nami będziesz realizować następujące zadania:

 • przygotowywać sprzęt komputerowy dla pracowników – instalować i konfigurować system operacyjny i oprogramowanie na stacjach roboczych, laptopach, tabletach, smartfonach,
 • instalować i konfigurować urządzenia peryferyjne,
 • wykonywać prace instalacyjne i montażowe elementów sieci komputerowej,
 • serwisować stacje meteorologiczne,
 • wspierać pracowników w zakresie rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego, biurowego, mobilnego i oprogramowania,
 • diagnozować i usuwać wszelkiego rodzaju awarie sprzętu komputerowego i oprogramowania (zdalnie i bezpośrednio),
 • raportować proces obsługi zgłoszeń serwisowych,
 • współpracować z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dostaw i serwisowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • prowadzić ewidencję sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i oprogramowania,
 • przygotowywać dokumentację techniczną i instrukcje obsługi dla pracowników,
 • prowadzić szkolenia dla pracowników z zakresu użytkowanego sprzętu i oprogramowania,
 • przygotowywać identyfikatory imienne dla pracowników,
 • wykonywać prace administracyjno-biurowe w Dziale Teleinformatyki,
 • realizować wyjazdy służbowe w ramach wykonywanych obowiązków.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w stałych godzinach pracy (czasami wyjazdy służbowe),
 • możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • przyjazną atmosferę,
 • świadczenia socjalne: ubezpieczenie grupowe i wczasy pod gruszą.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się praktyczny test kompetencji.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • stwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata dokumenty: klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników oraz oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych do celów rekrutacji (oba dokumenty znajdują się na stronie BIP Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakładce „Kariera w WODR” → „Warunki rekrutacji”).

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „informatyk ds. sprzętu” w terminie do 20.11.2020 r. na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań lub przesłać za pomocą przycisku Aplikuj.

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy