Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Informatyk

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 12.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (IGB MAZOVIA) została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku poprzez przekształcenie i połączenie: Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa – Białołęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego – Stacji Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu. IGB Mazovia prowadzi szeroką działalność produkcyjną, usługowo – handlową, projektową i inwestycyjną. Poszukujemy pracowników na stanowisko:

  INFORMATYK
  Miejsce pracy: Gdańsk

  Zakres obowiązków:

  • Administracja siecią teleinformatyczną i systemami serwerowymi;
  • Rozwiązywanie zgłoszeń użytkowników związanych z problematyką IT;
  • Nadzorowanie pracy systemów i sieci pod kątem incydentów bezpieczeństwa;
  • Definiowanie i przydzielanie dostępu do kont, zasobów oraz danych;
  • Usuwanie awarii oraz wykonywanie czynności serwisowych dotyczących urządzeń sieciowych i systemów serwerowych;
  • Wykonywanie cyklicznych prac wynikających z obsługi infrastruktury serwerowej;
  • Współpraca przy wdrażaniu oraz rozwoju systemów IT.
  • Prace związane z utrzymaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania:
   • administrowanie siecią komputerową,
   • aktualizacja oprogramowania,
   • usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania,
   • instalowanie sprzętu i oprogramowania,
   • wspomaganie działów w prawidłowej obsłudze lokalnego oprogramowania
  • Inne prace związane z utrzymaniem sprzętu informatycznego i oprogramowania.
  • Prowadzenie ewidencji oprogramowania i licencji.
  • Prowadzenie ewidencji sprzętu -  rodzajowo i podmiotowo.
  • Umiejętność szybkiej i precyzyjnej diagnostyki uszkodzonego sprzętu
  • Bardzo dobra znajomość budowy sprzętu klasy PC.
  • Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kwalifikacji pracownika.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe informatyczne i 3-letnie doświadczenie w utrzymywaniu sieci i serwerów lub wykształcenie średnie techniczne i 5-letnie doświadczenie w utrzymywaniu sieci i serwerów;
  • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows 7/8/10 (instalacja, konfiguracja);
  • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office 2003 – 2019;
  • Bardzo dobra znajomość serwerów pocztowych ;
  • Znajomość konfiguracji sprzętu biurowego (drukarki, skanery);
  • Umiejętność świadczenia wsparcia technicznego użytkownikom w codziennej pracy z zakresu IT (również zdalnie);
  • Dobra znajomość technologii sieciowych LAN/WAN, protokołów sieciowych  i zagadnień bezpieczeństwa sieci (TCP/IP, IPsec, SSL);
  • Praktyczna umiejętność administrowania MS Windows Server (AD, DHCP, DNS, File Server);
  • Umiejętność administrowania urządzeniami sieciowymi oraz urządzeniami firewall/UTM;
  • Podstawowa znajomość środowiska wirtualnego VMware – będzie dodatkowym atutem;
  • Podstawowa znajomość środowiska Microsoft Exchange – będzie dodatkowym atutem;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej;
  • Wysoka kultura pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem;
  • Dobra organizacja pracy.
  • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, umiejętności analityczne, samodzielność;
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B – gotowość do wyjazdów na terenie całego kraju

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Stabilność zatrudnienia.
  • Możliwość rozwoju zawodowego.
  • Pakiet dodatkowego ubezpieczenia na życie.
  • Pakiet Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.
  Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o ochronie danych osobowych :
  UWAGA!!!!!! Bez aktualnej zgody aplikacje NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!!!!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko:
  Informatyk-Gdańsk

  1. Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373652, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-29-67-596, REGON 142732693, (dalej: Administrator).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  c) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).
  4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba że taki obowiązek będzie wynikał wprost z przepisów prawa. Dane mogą jednak być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
  1. Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373652, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-29-67-596, REGON 142732693, (dalej: Administrator).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  c) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).
  1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba że taki obowiązek będzie wynikał wprost z przepisów prawa. Dane mogą jednak być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
   o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
  7. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
  8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem lub przesyłając żądanie na adres siedziby.