Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Informatyk - Help Desk

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY BEMOWO M.ST.WARSZAWYO firmie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY BEMOWO M.ST.WARSZAWY

Powstańców Śląskich 17

Warszawa

Technologie, których używamy

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • bezpośrednie oraz zdalne wsparcie użytkowników w ramach obsługi problemów z systemami i sprzętem informatycznym poprzez przyjmowanie, rozwiązywanie i monitorowanie zgłoszeń,

 • przygotowywanie i instalacja sprzętu oraz narzędzi informatycznych na stanowiskach pracy,

 • obsługę wypożyczeń sprzętu mobilnego do pracy zdalnej, ewidencjonowania sprzętu informatycznego,

 • obsługę systemów i sieci informatycznych oraz różnych aplikacji,

Nasze wymagania

 • wykształcenia min. średnie techniczne,

 • znajomości zagadnień instalacji i konfiguracji sieci internetowych tym protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,

 • dobrej znajomości budowy sprzętu informatycznego oraz podstawowych elementów ich konfiguracji, aktualizacji oraz konserwacji w tym: drukarki, laptopy, komputery PC, urządzenia peryferyjne, urządzenia mobilne z systemem Android.

 • dobrej znajomości środowiska MS Windows oraz MS Office,

 • wsparcia technicznego,

 • umiejętności kreatywnego myślenia oraz bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych,

 • wysokiej kultury osobistej,

 • zaangażowania w wykonywaną pracę,

 • systematyczności i uporządkowania,

 • prawa jazdy kat .B.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania,

 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku),

 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą.

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).

Informacje dodatkowe:

 • Pracodawca ma prawo żądać podania następujących danych od kandydata: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia kandydata, danych kontaktowych wskazanych przez kandydata, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych.

 • Wszelkie inne udostępnione dane osobowe przekazane przez kandydata nie są obowiązkowe i są udostępniane na podstawie udzielonej zgody.

 • „Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych” – obowiązkowo proszę wkleić do dokumentów rekrutacyjnych i podpisać własnoręcznie.

 • W przypadku udzielenia informacji opisanych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (nieobowiązkowa) - proszę wkleić do dokumentów rekrutacyjnych i podpisać własnoręcznie.

 • CV – powinno zawierać dane opisane w Art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917) imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata;wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie danych wykraczających poza ten zakres nie jest wymagane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną za skuteczne okazanie woli pod oświadczeniami, zgodami udzielonymi i dokumentami będzie traktowany sam fakt przesłania tych dokumentów drogą elektroniczną wraz z zamieszczeniem odpowiedniej treści oświadczeń.

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie dalszego procesu rekrutacji (rozmowy),

 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po zakończeniu procesu rekrutacji.

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy