DIVERSE

Informatyk HelpDesk POS

DIVERSEO firmie

DIVERSE

Bysewska 23

Gdańsk

top
Informatyk HelpDesk POS
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Bysewska 23

Zadania na stanowisku:

 • Czuwanie nad ciągłością i prawidłowością funkcjonowania systemów sprzedaży w sieci sklepów na terenie Polski
 • Bieżące wsparcie użytkowników
 • Zapewnienie ciągłości komunikacji pomiędzy placówkami a centralą firmy
 • Utrzymanie i wdrażanie oprogramowania użytkowego na sklepach
 • Utrzymanie i rozwój infrastruktury sprzętowo - sieciowej
 • Współpraca z dostawcami łącz, nadzór napraw
 • Instalacja nowych placówek
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad polityki bezpieczeństwa

Oczekujemy:

 • Dobra znajomość systemu Linux
 • Praktyczna znajomość tematyki LAN, WAN, VPN
 • Znajomość PostgreSQL
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci oraz systemów komputerowych
 • Prawo Jazdy kat B – wymagane
 • Umiejętność rozwiązania problemów telefonicznie
 • Komunikatywność, bezkonfliktowość i samodzielność, otwartość na potrzeby użytkowników, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych

Oferujemy:

 

 

 • Prywatną opiekę medyczną 
 • Kartę sportową
 • Zniżki pracownicze na odzież 
 • Umowę o Pracę 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie 
 • Młody zespół
 • Ubezpieczenie na życie
 • Możliwość awansu
 • Imprezy integracyjne
 • Nieformalny ubiór
 • Narzędzia pracy

Aplikacje prosimy przesyłać klikając w przycisk DOŁĄCZ DO NAS z dopiskiem wybranego miasta.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.
 
Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji.
Informatyk HelpDesk POS
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Bysewska 23

Zadania na stanowisku:

 • Czuwanie nad ciągłością i prawidłowością funkcjonowania systemów sprzedaży w sieci sklepów na terenie Polski
 • Bieżące wsparcie użytkowników
 • Zapewnienie ciągłości komunikacji pomiędzy placówkami a centralą firmy
 • Utrzymanie i wdrażanie oprogramowania użytkowego na sklepach
 • Utrzymanie i rozwój infrastruktury sprzętowo - sieciowej
 • Współpraca z dostawcami łącz, nadzór napraw
 • Instalacja nowych placówek
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad polityki bezpieczeństwa

Oczekujemy:

 • Dobra znajomość systemu Linux
 • Praktyczna znajomość tematyki LAN, WAN, VPN
 • Znajomość PostgreSQL
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci oraz systemów komputerowych
 • Prawo Jazdy kat B – wymagane
 • Umiejętność rozwiązania problemów telefonicznie
 • Komunikatywność, bezkonfliktowość i samodzielność, otwartość na potrzeby użytkowników, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych

Oferujemy:

 

 

 • Prywatną opiekę medyczną 
 • Kartę sportową
 • Zniżki pracownicze na odzież 
 • Umowę o Pracę 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie 
 • Młody zespół
 • Ubezpieczenie na życie
 • Możliwość awansu
 • Imprezy integracyjne
 • Nieformalny ubiór
 • Narzędzia pracy

Aplikacje prosimy przesyłać klikając w przycisk DOŁĄCZ DO NAS z dopiskiem wybranego miasta.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.
 
Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne