Oferta pracy

Informatyk

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

  • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)
  • praca stacjonarna
  • запрошуємо працівників з України
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

Zakres wykonywanych zadań na stanowiskach:

a) Pomoc w zakupach sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych dla pracowników katedry (35 osób) oraz ewentualne konfigurowanie systemu operacyjnego Windows/Linux, sterowników i oprogramowania wraz z upgrate;

b) Pomoc w rozwiązywaniu problemów z hardware i software;

c) Opieka nad drukarnią katedry – ploter, 4 drukarki sieciowe, skaner, kserokopiarka;

d) Nadzór nad infrastrukturą sieciową katedry (okablowanie, switche, routery, 4 serwery) oraz administrowanie serwerami:

• Serwer plików Synology RS2416 RP + 12 dysków po 2 TB (Raid 6) - zakładanie kont pracowniczych i administrowanie serwerem plików;

• Serwer backupowy Synology RS3617 RP XS10 + 10 dysków po 4 TB - wykonywanie backupów przyrostowych oraz pełnych z serwera plików i serwera pocztowego, a w razie potrzeby pozostałych serwerów;

• Serwer dydaktyczny DELL Power Edge 420 - serwer plików dla studentów i pracowników do prowadzenia zajęć komputerowych, serwer domeny, udostępnianie Internetu dla pracowni; instalacja i administrowanie domeną PRACOWNIA dla 4 dydaktycznych pracowni komputerowych (konta studenckie, prywatne adresy IP, udostępnianie i filtrowanie Internetu do pracowni);

• Serwer poczty i serwer WWW (stary DELL PE 1800) - do likwidacji, po uruchomieniu serwera DELL PE R240;

• „Czysty” nowy serwer DELL PE R240 – nowa strona WWW katedry i podstrony pracowników (zarządzanie stronami w zakresie obowiązków informatyka), strona tworzona obecnie przez firmę zewnętrzną; na serwerze będzie również zainstalowane oprogramowanie do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych z 3 stacji terenowych – pobieranie danych ze stacji oraz ich wizualizacja on-line odbywać się będzie poprzez nową stronę WWW.

e) Doradztwo sprzętowe w zakresie serwerów i osprzętu sieciowego (podczas unowocześniania sieci/serwerów);

f) Instalacja i konserwacja oprogramowania systemowego na serwerach; instalacja;

g) Konserwacja oprogramowania aplikacyjnego (np. serwer WWW, bazy danych, serwery licencji itp.).

Nasze wymagania

Niezbędne wymagania:

a) Wyższe wykształcenie na kierunku informatyka, elektronika, telekomunikacja lub kierunkach pokrewnych lub wykształcenie średnie w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji lub zagadnień pokrewnych;

b) Staż pracy: w przypadku wykształcenia wyższego nie wymagany lub minimum 4-letni (udokumentowany świadectwami pracy) w przypadku wykształcenia średniego;

c) Doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku wymagane w przypadku wykształcenia średniego;

d) Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacji ogólnej oraz specjalistyczny angielski z zakresu informatyki;

e) Dobra znajomość Linuxa (na początek Debiana) oraz oprogramowania Synology.

Dodatkowe wymagania: nie dotyczy.

Wymagane dokumenty:

o szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

o list motywacyjny;

o kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

o kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

o kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected] w terminie do 30.09.2022.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Informatyk w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1), w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: konkurs na stanowisko Informatyk w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 17.10.2022 do 25.10.2022 Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs na stanowisko pracy Informatyk w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Okres zatrudnienia: 1.11.2022 - 31.10.2023

Przewiń do profilu firmy