Informatyk

Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiO firmie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281/289

Łódź

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni
Informatyka

Opis stanowiska:

 • Administracja szpitalnymi systemami informatycznymi
 • Świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników
 • Zapewnienie poprawnego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • Nadzór nad licencjonowaniem oprogramowania Instytutu
 • Dbanie o bezpieczeństwo sieci i danych
 • Zarządzanie, monitorowanie i rozwój infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania nowych rozwiązań dostępnych na rynku
 • Współpraca z innymi komórkami Instytutu przy wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych
 • Bieżący nadzór i administrowanie stroną internetową Instytutu.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne.
 • Znajomość budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego.
 • Diagnozowanie oraz naprawa usterek komputerów, laptopów oraz sprzętu peryferyjnego,
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami rodziny Windows
 • Znajomość zagadnień z dziedziny sieci komputerowych (diagnozowanie, instalacja i naprawa),
 • Doświadczenie w administrowaniu urządzeniami klasy UTM,
 • Administrowanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi
 • Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętność w radzeniu sobie z niezaplanowanymi zadaniami).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych,

Umiejętności oczekiwane, które będą atutem:

 • Doświadczenie w administrowaniu systemem Oracle
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami rodziny Linux
 • Umiejętność tworzenia i administrowania CMS WordPress,
 • Znajomość HTML 5.0, CSS 3, PHP 7.1
 • Doświadczenie w systemach InfoMedica
 • Znajomość języka PL/SQL (baza danych Oracle),
 • Znajomość technologii VPN IPSec

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV.
 • Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • za pomocą przycisku Aplikowania

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy