PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.

Informatyk

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.O firmie

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.

Teofila Lenartowicza 4

Rzeszów

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o rozwija Regionalny Ekosystem Innowacji i startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych oraz udostępnia przestrzeń prototypowania dla społeczność studentów, młodych startupów i kół naukowych.

Informatyk
Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej w siedzibach firmy i pomiędzy nimi, w tym:
  • Infrastruktury sieciowej;
  • Serwerów, w tym poczty elektronicznej;
  • Komputerów osobistych (w większości notebooków);
  • Oprogramowania systemowego (Microsoft Windows), biurowego (Microsoft i Google) i użytkowego (np. Wapro);
  • Urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, dyski zewnętrzne);
  • Pamięci masowej (w tym systematyczne wykonywanie kopii zapasowych i archiwalnych zbiorów danych);
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego, w tym systemu uwierzytelnienia użytkowników;
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych;
 • Świadczenie doraźnej pomocy technicznej dla pracowników (help desk);
 • Tworzenie nowych oraz rozwój istniejących rozwiązań informatycznych wspomagających działanie firmy.

Wymagania:

 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej ze zrozumieniem;
 • Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows Server;
 • Dobra znajomość systemu operacyjnego Linux;
 • Dobra znajomość dotycząca administracji sieciami informatycznymi;
 • Dobra znajomość zagadnień dostępności i bezpieczeństwa w sieciach komputerowych;
 • Dobra znajomość administracji sieciami informatycznymi;
 • Dobra znajomość administracji bazami danych;
 • Wysoki poziom kultury osobistej i nastawienie na jakość;
 • Komunikatywność i umiejętność budowania dobrych relacji.

Mile widziane:

 • Umiejętność tworzenia rozwiązań informatycznych: analizy, programowania, testowania, wdrażania;
 • Znajomość zagadnień związanych z zapewnieniem wysokiej dostępności rozwiązań.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - 100% etatu; zadaniowy czas pracy;
 • Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności; 
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 5 000 – 8 000 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.
Spróbuj swoich sił i aplikuj do PCI jeśli interesuje Cię praca w zgranym, otwartym i pomysłowym zespołem oraz w środowisku związanym z przedsiębiorczością, innowacyjnością, nauką, biznesem i młodymi ludźmi. Prześlij swoje CV oraz portfolio klikając w przycisk „Aplikuj teraz”.
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 
Powodzenia!
Klauzule RODO
 1. „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie do 31.12.2022 r. na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów."

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o rozwija Regionalny Ekosystem Innowacji i startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych oraz udostępnia przestrzeń prototypowania dla społeczność studentów, młodych startupów i kół naukowych.

Informatyk

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej w siedzibach firmy i pomiędzy nimi, w tym:
  • Infrastruktury sieciowej;
  • Serwerów, w tym poczty elektronicznej;
  • Komputerów osobistych (w większości notebooków);
  • Oprogramowania systemowego (Microsoft Windows), biurowego (Microsoft i Google) i użytkowego (np. Wapro);
  • Urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, dyski zewnętrzne);
  • Pamięci masowej (w tym systematyczne wykonywanie kopii zapasowych i archiwalnych zbiorów danych);
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego, w tym systemu uwierzytelnienia użytkowników;
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych;
 • Świadczenie doraźnej pomocy technicznej dla pracowników (help desk);
 • Tworzenie nowych oraz rozwój istniejących rozwiązań informatycznych wspomagających działanie firmy.

Wymagania:

 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej ze zrozumieniem;
 • Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows Server;
 • Dobra znajomość systemu operacyjnego Linux;
 • Dobra znajomość dotycząca administracji sieciami informatycznymi;
 • Dobra znajomość zagadnień dostępności i bezpieczeństwa w sieciach komputerowych;
 • Dobra znajomość administracji sieciami informatycznymi;
 • Dobra znajomość administracji bazami danych;
 • Wysoki poziom kultury osobistej i nastawienie na jakość;
 • Komunikatywność i umiejętność budowania dobrych relacji.

Mile widziane:

 • Umiejętność tworzenia rozwiązań informatycznych: analizy, programowania, testowania, wdrażania;
 • Znajomość zagadnień związanych z zapewnieniem wysokiej dostępności rozwiązań.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - 100% etatu; zadaniowy czas pracy;
 • Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności; 
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 5 000 – 8 000 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.
Spróbuj swoich sił i aplikuj do PCI jeśli interesuje Cię praca w zgranym, otwartym i pomysłowym zespołem oraz w środowisku związanym z przedsiębiorczością, innowacyjnością, nauką, biznesem i młodymi ludźmi. Prześlij swoje CV oraz portfolio klikając w przycisk „Aplikuj teraz”.
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 
Powodzenia!
Klauzule RODO
 1. „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie do 31.12.2022 r. na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów."

Ogłoszenie archiwalne