Oferta pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: [email protected], telefon: 61 665 3639. 2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: [email protected] 3. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w ww. Ustawie przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. 9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Informatyk w Bibliotece Politechniki Poznańskiej

Politechnika PoznańskaO firmie

 • Piotrowo 3, Poznań
  Poznań, wielkopolskie
 • Ważna jeszcze 22 dni
  do: 07 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Politechnika Poznańska

Piotrowo 3

Poznań

Twój zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za utrzymanie, rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania lokalnej sieci komputerowej oraz lokalnych systemów informatycznych.

Nasze wymagania

 • znajomość systemów wirtualizacji (Hyper-V, VMware)

 • umiejętność obsługi i administracji urządzeń pamięci masowej (macierze Synology)

 • wiedza w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi (TCP/IP, DNS, DHCP)

 • znajomość SQL oraz relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MySQL)

 • umiejętność tworzenia oraz wdrażania nowego oprogramowania

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej

 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Mile widziane

 • umiejętność programowania w językach skryptowych (PHP, Perl, JavaScript, Bash)

 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu zintegrowanych systemów bibliotecznych oraz formatu MARC

 • znajomość systemu CMS Drupal.

To oferujemy

 • stałe wynagrodzenie oraz pakiet socjalny

 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego

 • uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach,

 • dostęp do nowoczesnych technologii

 • przyjazną atmosferę w zgranym zespole.

Wymagane dokumenty:

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Biblioteki Politechniki Poznańskiej (z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piotrowo 3), zgadzasz się na przetwarzanie przez Politechnikę Poznańską (z siedzibą w Poznaniu, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5) Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Bibliotekę Politechniki Poznańskiej, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Politechnikę Poznańską z siedzibą w Poznaniu, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]