Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Informatyk w Biurze Logistyki i Finansów, Wydział Informatyki i Łączności.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

6 0006 400 / mies. (zal. od umowy)
  • Warszawa, mazowieckie

  • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
  • Umowa o pracę, Umowa zlecenie
  • Pełny etat
  • Specjalista (Mid / Regular)
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydata na stanowisko:
Informatyk w Biurze Logistyki i Finansów, Wydział Informatyki i Łączności.
 
Liczba lub wymiar etatu: 1 - umowa o pracę, umowa zlecenie
Informatyk w Biurze Logistyki i Finansów, Wydział Informatyki i Łączności.

Główne obowiązki:

- rozwijanie, testowanie, utrzymanie i tworzenie nowego oprogramowania,

- tworzenie innowacyjnych portali, aplikacji webowych,

- obsługa wewnętrznych i zewnętrznych stron internetowych,

- administracja programami: kadrowo-płacowym, budżetowym, środki trwałe, (zarządzanie użytkownikami, zarządzanie zabezpieczeniami),

- zarządzanie podpisami cyfrowymi,

- obsługa baz danych SQL,

- administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,

- wdrożenie systemu EZD RP oraz EZD RP-N,

- administrowanie modułem archiwum zakładowego w systemie EZD RP,

- tworzenie nowych rozwiązań na rzecz RCB,

- tworzenie procedur i dokumentacji technicznej w zakresie IT,

- obsługa zgłoszeń i wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem i oprogramowaniem (systemy operacyjne, pakiety biurowe, programy finansowo-księgowe, programy kadrowo-płacowe, program do zarządzania majątkiem),

- przygotowanie, konfiguracja i konserwacja stacji roboczych,

- rejestrowanie i bieżąca obsługa incydentów bezpieczeństwa na stacjach roboczych użytkowników,

- prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla nowych pracowników,

- prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania komputerowego,

- prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,

- udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowych i ofertowych,

- udział w projektach informatycznych wspierających procesy biznesowe.

 

Wykształcenie: średnie/wyższe

Preferowanie wykształcenie techniczne o kierunku informatyka, cybernetyka, elektronika, telekomunikacja, bezpieczeństwo systemów informatycznych (cyberbezpieczeństwo), techniki informacyjne

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: minimum średnie - preferowane techniczne,

- znajomość technologii webowych JavaScript, HTML, CSS, WordPress,

- znajomość XML, JSON,

- podstawowa znajomość relacyjnych baz danych (Microsoft SQL Server),

- dobra znajomość narzędzi Google Analytics, Webmaster Tools,

- język angielski na poziomie pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej,

- znajomość MS IIS,

- obywatelstwo polskie,

- umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Outlook, przeglądarki internetowe),

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum ,,tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

- umiejętność pracy w zespole;

- komunikatywność i dyspozycyjność;

- odporność na stres;

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języka programowania – PHP, C#, platformy.Net, VBA,

- podstawowa znajomość MS SharePoint,

- znajomość technologii: Angular, ASP.Net MVC,

- znajomość przepisów, norm i standardów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

- prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Wymagane dokumenty i oświadczenia w przypadku przejścia do drugiego etapu rekrutacji:

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW lub SKW do klauzuli minimum „tajne” lub oświadczenie o gotowości do poddania się postępowaniu sprawdzającemu;

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje techniczne i językowe;

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych;

- podstawowe wyposażenie na stanowisku to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,

- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;

- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

- czas pracy podstawowy wymiar czasu pracy (8 godz.);

 

Dokumenty należy składać w terminie do:
9 lipca 2021 roku
za pomocą przycisku Aplikuj
z dopiskiem:
Rekrutacja WIŁ
 

 

 

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (0-22) 36 16 899.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa znajduje się na stronie www.rcb.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.

Ogłoszenie archiwalne