Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Informatyk

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 2019-05-29

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
  we Wrocławiu
  Informatyk
  Miejsce pracy: Wrocław

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • Wspomaganie użytkowników w zakresie poprawnego działania aplikacji i urządzeń komputerowych
  • Rejestracja i kategoryzacja problemów użytkownika
  • Standaryzacja i modernizacja stanowisk komputerowych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony antywirusowej
  • Analiza potrzeb sprzętowych i programowych
  • Doradztwo dotyczące wprowadzania nowoczesnych rozwiązań
  • Zapewnienie ciągłości pracy LAN/WAN z zachowaniem standardów i zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych
  • Kontakty z firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi, eksploatacji zakupionego sprzętu i oprogramowania.
  • Podnoszenie świadomości informatycznej pracowników obsługiwanych jednostek

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe /średnie
  • Biegła znajomość budowy i obsługi komputera, umiejętność sprawdzania poprawności działania jego komponentów
  • Znajomość systemów operacyjnych Windows XP/7/8/10
  • Znajomość pakietów biurowych
  • Znajomość sieci komputerowych w zakresie: elementy sieci, budowanie, diagnozowanie, usuwanie awarii, znajomość protokołów sieci Internet
  • Znajomość narzędzi zdalnego zarządzania stacjami roboczymi
  • Znajomość oprogramowania antywirusowego
  • Ogólna wiedza z zakresu baz danych
  • Podstawowa znajomość funkcjonowania domeny
  • Znajomość języka angielskiego – na poziomie średnio zaawansowanym
  • Komunikatywność, sumienność, dokładność, nastawienie zadaniowe, dokładność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi

  Oferujemy:

  • interesującą i rozwijająca pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • umowę o pracę
   
  Wymagane dokumenty aplikacyjne i należy wysłać za pomocą przycisku Aplikuj.

  W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska oraz imię i nazwisko.

  Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

  Szczegółowe informacje na temat wymagań w procesie rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

   

   Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :
  W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska oraz imię i nazwisko.

   

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej CUI w budynku przy
  ul. Namysłowskiej 8.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH

  Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

  Administrator Danych Osobowych (ADO)

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: 50-304 Wrocław, ul. Namysłowska 8
  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie: +48 71 777 90 32.

  Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie: +48 717 77 90 04

  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby naboru, do którego przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne.

  Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zadań wynikających
  z dostępu do informacji publicznej.

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z m.in. realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.

  Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  W przypadku wygrania naboru Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, prowadzonych przez Dział personalno-organizacyjny i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy.

  Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub
  w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP.

  Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą przechowywane
  w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż 5 lat

  Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone:

  • bez zastrzeżonej formy papierowej,
  • przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP
  • po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
  • bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze

  zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do CUI.

  Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Dostawcy usług IT i inni, ponieważ jeśli wygrasz nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Informatycznych to Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą zamieszczone
  w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cui.wroc.pl), co najmniej przez okres 3 miesięcy.

  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

  Prawo wniesienia skargi

  W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.