reklama

Praca inspektor dozoru technicznego

Mamy dla Ciebie 64 ofert
  • Kraków
  Opis stanowiska: Nadzór nad pracami remontowymi budynków mieszkalnych, technicznych, garaży, lokali użytkowych; Udział w przeglądach i ocenie stanu technicznego nieruchomości budynkowych; Udział w odbiorach prac, sprawdzanie i wycena robót,...
  opublikowana: 23 sierpnia 2019
  • Gdynia
  Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: bieżący nadzór nad jakością, terminowością oraz zgodnością z dokumentacją robót wykonywanych przez podwykonawców Invest Komfort przygotowywanie umów na wykonanie robót budowlanych analizę kosztorysów...
  opublikowana: 23 sierpnia 2019
  • Bydgoszcz
  Zakres czynności: Pełnienie nadzoru inwestorskiego. Uczestniczenie w kwalifikacji oraz odbiorach robót remontowych. Dokonywanie okresowych przeglądów budynków. Sporządzanie oraz sprawdzanie kosztorysów i kalkulacji. Rozwiązywanie problemów...
  opublikowana: 23 sierpnia 2019
  • Poznań
  Główne zadania: planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac remontowych sporządzanie kosztorysów i projektów budowlanych nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii...
  opublikowana: 23 sierpnia 2019
  • Sochaczew
  Zadania: Nadzór nad procesem spawania (sporządzanie raportów przed, w trakcie i po spawaniu) Nadzór nad wyrobem niezgodnym powstałym w związku z procesem spawania Planowanie i przygotowanie prac związanych z procesem spawania Opracowywanie...
  opublikowana: 22 sierpnia 2019
  • Warszawa
  Opis stanowiska: Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o./wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy, Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność...
  opublikowana: 22 sierpnia 2019
  • Gdynia
  Obowiązki: nadzór nad realizacją inwestycji od strony rzeczowej i finansowej oraz bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót nadzorowanie prawidłowości wykonania prac przez jednostki organizacyjne OPEC i wykonawców zewnętrznych sprawdzanie i...
  opublikowana: 22 sierpnia 2019
  • Warszawa
  DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.: reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy...
  opublikowana: 21 sierpnia 2019
  • Warszawa
  Jednostka: Dział Nadzoru Technicznego Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Zakres obowiązków i czynności: Sprawdzanie dokumentacji...
  opublikowana: 21 sierpnia 2019
  • Sopot
  Zakres zadań: Kontrola realizowanych prac pod kątem projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi Sprawdzanie jakości materiałów budowlanych oraz wykonywanych prac Udział w...
  opublikowana: 21 sierpnia 2019
reklama