reklama

Praca inspektor nadzoru branży budowlanej

Mamy dla Ciebie 24 ofert
  • Warszawa
  Opis stanowiska: Bezpośredni nadzór nad pracami remontowo-konserwacyjnymi wykonywanymi w zasobach SM „Waszyngtona” w ramach posiadanych uprawnień. Bezpośredni nadzór i organizacja pracy dla konserwatorów (elektryk, stolarz, murarz-malarz,...
  opublikowana: 17 sierpnia 2019
  • Katowice
  Obowiązki: Odbiór techniczny naszych lokali, Weryfikacja realizowanych pracy remontowych, Analiza usterek i identyfikacja problemów technicznych, Tworzenie harmonogramów przeglądów i remontów - zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami,...
  opublikowana: 17 sierpnia 2019
  • Czechowice-Dziedzice
  NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA: kontrola i nadzór oraz realizacja projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych, przygotowanie zakresu zadań inwestycyjno - remontowych, opracowanie zapytań ofertowych, udział w wizjach lokalnych, analiza...
  opublikowana: 16 sierpnia 2019
  • Poznań
  Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska). Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy dla budowy,...
  opublikowana: 16 sierpnia 2019
  • Poznań
  Zakres podstawowych czynności: Uczestnictwo i czynny udział w częściowych i końcowych odbiorach robót remontowo – budowlanych; Weryfikacja opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych; Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych...
  opublikowana: 15 sierpnia 2019
  • Wrocław
  Główne zadania i obowiązki: Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonywanie prac przygotowawczych do realizacji robót, tj. sprawdzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, określenie zakresu...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
  • Wrocław
  Główne zadania i obowiązki: Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonywanie prac przygotowawczych do realizacji robót, tj. sprawdzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, określenie zakresu...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
  • Warszawa
  Główne zadania: sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac konserwacyjnych oraz bieżące rozliczanie kosztów, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów oraz konserwacji obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
  • Toruń
  Jeśli masz: Wykształcenie wyższe elektryczne lub elektroenergetyczne, Znajomość regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami, Znajomość procedur administracyjnych, prawa budowlanego, przepisów i norm branżowych, Uprawnienia budowlane,...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
  • Warszawa
  Zadania: Kontrola obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez firmy zewnętrzne, w tym m.in. poprzez udział w okresowych kontrolach stanu technicznego obiektów; Opiniowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
reklama