Oferta pracy

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do _______________ (Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klikając w przycisk "Wyślij" zgadasz się na przetwarzanie przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 4 Twoich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu.

 Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087833, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Bank”).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań, telefon: 61 8512 504, mail: [email protected]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań, telefon: 61 8512 504, mail: [email protected]

Cele przetwarzania danych osobowych, okres i podstawa prawna ich przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w następujących celach:

 • Podjęcie na podstawie Twojej aplikacji działań rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia umowy o pracę.

  Twoje dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Bank.

  Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), dalej „RODO” oraz art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z poźn. zm.).

 • Dochodzenia roszczeń przez Bank w stosunku do Ciebie.

   Twoje dane osobowe w zakresie niniejszego celu, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do dnia wygaśnięcia zobowiązania, a w przypadku gdy do wygaśnięcia zobowiązania nie doszło – przez okres nie dłuższy niż 3 lata po upływie okresu przedawnienia roszczenia Banku wobec Ciebie.

   Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  3.

  Zabezpieczenia interesu prawnego lub ekonomicznego Banku, które mogą być zagrożone w wyniku dochodzenia przez Ciebie roszczeń w stosunku do Banku.

  Twoje dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia Twoich choćby potencjalnych roszczeń wobec Banku.

  Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Wykazania zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na upływ okresu przetwarzania w zakresie powyżej wskazach celów albo wykazania realizacji Twoich uprawnień w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych wskazanych poniżej w sekcji pn. „Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych”.

  Twoje dane w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat po zaprzestaniu przetwarzania Twoich danych osobowych w uwagi na upływ okresu przetwarzania w zakresie powyżej wskazach celów albo realizacji Twoich uprawnień w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych wskazanych w sekcji „Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych” poniżej.

  Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 lit. f), art. 17 ust. 3 lit. b) lub e), art. 18 ust. 2, art. 21 ust. 1 zdanie ostatnie RODO.

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy Twojej sytuacji ekonomicznej lub wiarygodności.

  Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Bank:

 • Prawo żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania i poprawiania, przenoszenia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania w każdym czasie usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Bank.

  2.

  Prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzanych danych osobowych przez Bank, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub przez stronę trzecią

  Powyższe uprawnienia możesz realizować poprzez złożenie oświadczenia w formie:

  a)  Pisemnej – osobiście w dowolnej placówce Banku albo korespondencyjnie za pośrednictwem poczty, kuriera lub posłańca na adres ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań, lub adres dowolnej placówki Banku.

  b)  Elektronicznej – za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie internetowym Banku pod domeną: www.neobank.pl, formularza kontaktowego udostępnionego w ramach usługi neoBANK24 lub poczty elektronicznej na adres: [email protected],

  c)   Ustnej – za pośrednictwem infolinii Banku lub osobiście do protokołu podczas wizyty w dowolnej placówce Banku.

  Tryb rozpatrzenia Twojego oświadczenia określa regulamin, dostępny w placówkach Banku oraz w jego serwisie internetowym pod domeną www.neobank.pl.

 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w zakresie realizacji niniejszego uprawnienia dostępne jest na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wymogi dotyczące podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

  Bank informuje, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest uniemożliwienie Twojego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, a w konsekwencji zawarcia umowy z Bankiem.

   

   

   

  neoBANK

  Inspektor Analiz Kredytowych

  neoBANKO firmie

  neoBANK

  Grochowe Łąki 4

  Poznań

  Jesteśmy Bankiem z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na polskim rynku.
  Szukamy osób, które są takie jak my – też dynamicznie się rozwijają.
   
  Dołącz do nas i znajdź dla siebie miejsce w centrali naszego Banku w Poznaniu na stanowisku:
  INSPEKTOR ANALIZ KREDYTOWYCH
  Miejsce pracy: Poznań

  Czy ta praca jest dla Ciebie?

  • Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
  • Masz już doświadczenie w bankowości i chcesz rozwijać swoje kompetencje?
  • Pracujesz w aktywnej sprzedaży i pragniesz poznać pracę w back-office?
  • czy może…
   chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?

  Czym zajmuje się analityk kredytowy

  • Analizuje dokumentację składaną przez Klientów Banku w procesie kredytowym,
  • Dokonuje kompleksowej oceny opłacalności i efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Analizuje sprawozdania finansowe oraz biznesplany,
  • Bada zdolność kredytową, w szczególności MŚP,
  • Ocenia zabezpieczenia wnioskowanych ekspozycji kredytowych,
  • Wydaje rekomendacje w zakresie udzielania kredytu,
  • Prezentuje wnioski kredytowe oraz rekomendacje Komitetowi Kredytowemu Banku.

  Co możemy Ci zaoferować?

   • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
   • Stabilne zatrudnienie
    w dużej
    instytucji finansowej.
   • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji

  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
  • Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
  • Udział w Programie nauki języków obcych

  Aplikuj do nas jeśli jesteś osobą która:

  • Ukończyła studia wyższe z dziedziny bankowości, ekonomii, finansów, matematyki finansowej,
  • Dobrze posługuje się programem MS Excel,
  • Posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,
  • Posiada wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Doświadczenie w pracy na stanowisku analityka w obszarze bankowości, finansów lub biznesplanisty,
  • Doświadczenie w zakresie przeprowadzania oceny opłacalności i efektywności inwestycji,
  • Doświadczenie w zakresie oceny kondycji finansowej i potencjału podmiotów gospodarczych,
  • Doświadczenie w prowadzeniu prezentacji.
  Jesteśmy Bankiem z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na polskim rynku.
  Szukamy osób, które są takie jak my – też dynamicznie się rozwijają.
   
  Dołącz do nas i znajdź dla siebie miejsce w centrali naszego Banku w Poznaniu na stanowisku:
  INSPEKTOR ANALIZ KREDYTOWYCH

  Czym zajmuje się analityk kredytowy

  • Analizuje dokumentację składaną przez Klientów Banku w procesie kredytowym,
  • Dokonuje kompleksowej oceny opłacalności i efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Analizuje sprawozdania finansowe oraz biznesplany,
  • Bada zdolność kredytową, w szczególności MŚP,
  • Ocenia zabezpieczenia wnioskowanych ekspozycji kredytowych,
  • Wydaje rekomendacje w zakresie udzielania kredytu,
  • Prezentuje wnioski kredytowe oraz rekomendacje Komitetowi Kredytowemu Banku.

  Czy ta praca jest dla Ciebie?

  • Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
  • Masz już doświadczenie w bankowości i chcesz rozwijać swoje kompetencje?
  • Pracujesz w aktywnej sprzedaży i pragniesz poznać pracę w back-office?
  • czy może…
   chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?

  Co możemy Ci zaoferować?

   • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
   • Stabilne zatrudnienie
    w dużej
    instytucji finansowej.
   • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji

  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
  • Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
  • Udział w Programie nauki języków obcych

  Aplikuj do nas jeśli jesteś osobą która:

  • Ukończyła studia wyższe z dziedziny bankowości, ekonomii, finansów, matematyki finansowej,
  • Dobrze posługuje się programem MS Excel,
  • Posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,
  • Posiada wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Doświadczenie w pracy na stanowisku analityka w obszarze bankowości, finansów lub biznesplanisty,
  • Doświadczenie w zakresie przeprowadzania oceny opłacalności i efektywności inwestycji,
  • Doświadczenie w zakresie oceny kondycji finansowej i potencjału podmiotów gospodarczych,
  • Doświadczenie w prowadzeniu prezentacji.

  Ogłoszenie archiwalne