Oferta pracy

inspektor BHP

Wemeco Poland sp. z o.o. O firmie

Wemeco Poland sp. z o.o.

Główna 65

Kudowa-Zdrój

Firma Wemeco Poland Sp. z o.o. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą wyspecjalizowaną w seryjnej produkcji wyrobów ze stali, aluminium oraz stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Wraz z prężnym rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko:

Inspektor BHP

Inspektor bhp ma za zadanie doradzać i kontrolować pracodawcę. Sprawowanie kontroli stanu bhp w zakładzie powinno być zadaniem o charakterze ciągłym.

Do podstawowych zadań inspektora  bhp należy zaliczyć:

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp wraz z prowadzeniem obligatoryjnych rejestrów;
 • sporządzanie stanowiskowych instrukcji bhp i innych czynności niezbędnych w tym zakresie;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;
 • współtworzenie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp;
 • opracowywanie i aktualizowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • uczestniczenie w pracach zespołu powypadkowego;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp, wydawanie stosownych zaleceń;
 • udział w kontrolach Inspektorów Organów Nadzoru Państwowego oraz opracowywanie dokumentacji pokontrolnej,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • opiniowanie szczegółowych (zdjęciowych)  instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • współpracę z właściwymi  osobami z działu HR w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracodawcy, lecz również dla pracowników
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy

Oczekiwania wobec starszego inspektora ds. BHP:

 • Uprawnienia w zakresie BHP
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, umiejętność pracy w systemie ISO
 • Samodzielność, skrupulatność, sumienność, umiejętność argumentowania oraz prowadzenia dyskusji
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji oraz instrukcji BHP
 • Odporność na stres i działanie pod presją czasu
 • Komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej
 • Pozytywne nastawienie do powierzonych obowiązków.

Firma oferuje:

 • Umowę o prace na pełny etat, bądź część w razie potrzeb
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, kursy, studia),
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy lub pakiet relokacyjny,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe,
 • Ubezpieczenie grupowe finansowane przez pracodawcę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy