Oferta pracy

Inspektor branży elektrycznej

Telewizja Polska S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, ul. Woronicza 17, mazowieckie,

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

zainteresowanych pracą w Ośrodku Inwestycji i Transportu w Warszawie na stanowisku 

Inspektor branży elektrycznej

Miejsce pracy:  Warszawa - Mokotów

Zakres obowiązków: 

 • udział w planowaniu i przedstawianiu koncepcji rozwiązań zgodnie z wiedzą branżową,
 • weryfikacja i sporządzanie przedmiarów, kosztorysów i harmonogramów,
 • ocena zgłoszeń i wniosków dotyczących potrzeb remontowych wpływających od jednostek wewnętrznych, udział w procesie zlecania prac remontowo-budowlanych specjalistom zatrudnionym w Spółce lub firmom zewnętrznym,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i zakupowej, uczestniczenie w komisjach przetargowych i spotkaniach zespołów projektowych,
 • nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych i remontowych,
 • nadzór i odbiór jakościowy robót budowlanych, ścisła współpraca z wewnętrznymi służbami przeciwpożarowymi i BHP, ochrony, technologii,
 • podejmowanie działań prewencyjnych i w trybie awaryjnym celem wsparcia działów eksploatacji
  i zabezpieczenia lub przywrócenia ciągłości działania infrastruktury,
 • opracowywanie wkładu merytorycznego korespondencji prowadzonej z zewnętrznymi i wewnętrznymi jednostkami.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • czynnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy przy obiektach budowlanych takich jak: budynki biurowe, użyteczności publicznej, produkcyjno-usługowe,
 • wykształcenia wyższego kierunkowego i praktycznej wiedzy technicznej,
 • wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych wykonywania robót budowlanych i umiejętności zastosowania jej w praktyce – ustawa Prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane,
 • co najmniej podstawowej znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • praktycznej umiejętności kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów w programie NormaPRO, 
 • umiejętności posługiwania się programem AutoCAD, 
 • wysokiej komunikatywności i umiejętności organizacji pracy, 
 • kondycji fizycznej i stanu zdrowia pozwalających wykonywać pracę na wysokości pow. 3 m.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wysoka dostępność, możliwość przystąpienia do wykonywania zadań w terminie
  do 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji o zatrudnieniu,
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • doświadczenie w roli  inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • doświadczenie w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu robót projektowych i wykonawczych, 
 • doświadczenie zawodowe w firmach pełniących rolę Inwestora lub Generalnego Wykonawcy robót budowlanych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • adekwatne do kwalifikacji i wiedzy zawodowej wynagrodzenie,
 • pracę (prawie) wyłącznie w Warszawie.

#dlaludzizmisja

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy