Oferta pracy

Inspektor branży sanitarnej

Telewizja Polska S.A.O firmie

 • J. P. Woronicza 17, 00-999 WARSZAWA

  Kostrzyn nad Odrą, lubuskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

zainteresowanych pracą w Ośrodku Inwestycji i Transportu w Warszawie na stanowisku 

Inspektor branży sanitarnej

Miejsce pracy:  Warszawa - Mokotów

Zakres obowiązków: 

 • udział w planowaniu i przedstawianiu koncepcji rozwiązań zgodnie z wiedzą branżową,
 • weryfikacja i sporządzanie przedmiarów, kosztorysów i harmonogramów,
 • ocena zgłoszeń i wniosków dotyczących potrzeb remontowych wpływających od jednostek wewnętrznych, udział w procesie zlecania prac remontowo-budowlanych specjalistom zatrudnionym
  w Spółce lub firmom zewnętrznym,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i zakupowej, uczestniczenie 
  w komisjach przetargowych i spotkaniach zespołów projektowych,
 • nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych i remontowych,
 • nadzór i odbiór jakościowy robót budowlanych, ścisła współpraca z wewnętrznymi służbami przeciwpożarowymi i BHP, ochrony, technologii,
 • podejmowanie działań prewencyjnych i w trybie awaryjnym celem wsparcia działów eksploatacji
  i zabezpieczenia lub przywrócenia ciągłości działania infrastruktury,
 • opracowywanie wkładu merytorycznego korespondencji prowadzonej z zewnętrznymi i wewnętrznymi jednostkami.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego,
 • dużej wiedzy w zakresie wentylacji i klimatyzacji,
 • posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
 • praktycznej  umiejętności kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów
  w programie Norma PRO,
 • umiejętności posługiwania się programem AutoCAD,
 • wysokiej komunikatywności i umiejętności organizacji pracy,
 • kondycji fizycznej i stanu zdrowia pozwalających wykonywać pracę
  na wysokościach.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wysoka dostępność, możliwość przystąpienia do wykonywania zadań w terminie
  do 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji o zatrudnieniu,
 • doświadczenie w roli  inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • doświadczenie w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu robót projektowych i wykonawczych, 
 • doświadczenie zawodowe w firmach pełniących rolę Inwestora lub Generalnego Wykonawcy robót budowlanych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • adekwatne do kwalifikacji i wiedzy zawodowej wynagrodzenie,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, pakietu sportowego i ubezpieczenia na życie.

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

#dlaludzizmisja

Ogłoszenie archiwalne