mBank S.A.

Inspektor ds. akwizycji - dealer

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Współpraca
z ekspertami
Świeża kawa
bez limitu
Przyjazna atmosfera
  
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Mobilne narzędzia do rozwoju kompetencji Możliwość rozwoju w grupie mBanku
Inspektor ds. akwizycji - dealer
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: IPR/123/1019

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • Aktywizacja klientów firmowych/indywidualnych w zakresie wymiany walut w części detalicznej mBanku w ramach wyznaczonych planów
 • Budowanie relacji z klientami powierzonego portfela
 • Nieustanne budowanie kompetencji w zakresie produktów DSM
 • Ścisła współpraca z dealerami walutowymi

Masz to coś?

 • lubisz nowe technologie
 • masz wykształcenie wyższe
 • masz doświadczenie w telefonicznej pracy z klientami/sprzedaży produktów bankowych i usług dla klienta firmowego
 • umiesz identyfikować potrzeby klientów i budować długofalowe relacje poprzez zdalne kanały obsługi
 • umiesz realizować wyznaczone cele
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego
 • otwartość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością
z codziennych zadań!
Inspektor ds. akwizycji - dealerNumer ref.: IPR/123/1019

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • Aktywizacja klientów firmowych/indywidualnych w zakresie wymiany walut w części detalicznej mBanku w ramach wyznaczonych planów
 • Budowanie relacji z klientami powierzonego portfela
 • Nieustanne budowanie kompetencji w zakresie produktów DSM
 • Ścisła współpraca z dealerami walutowymi

Masz to coś?

 • lubisz nowe technologie
 • masz wykształcenie wyższe
 • masz doświadczenie w telefonicznej pracy z klientami/sprzedaży produktów bankowych i usług dla klienta firmowego
 • umiesz identyfikować potrzeby klientów i budować długofalowe relacje poprzez zdalne kanały obsługi
 • umiesz realizować wyznaczone cele
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego
 • otwartość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o własną działalność gospodarczą  
 • Możliwość poznania w praktyce zagadnień dotyczących obsługi klienta i negocjacji biznesowych
 • Różnorodność podejmowanych zagadnień i możliwość poznania bardzo ciekawych ludzi
 • Możliwość wpływania na rozwój produktowy w odpowiedzi na identyfikowane potrzeby klientów
 • możliwość współpracy z wyjątkowymi specjalistami z dużym doświadczeniem w swoich dziedzinach 

Lubisz aktywny kontakt telefoniczny z klientami? Masz pomysły, które chciałbyś wdrażać w życie?

Zaaplikuj :-)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy