Ta oferta pracy jest nieaktualna od 108 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 05.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

  Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  Miejsce pracy: Łódź

  Zakres obowiązków:

  • realizacja zadań z obszaru bhp w Uniwersytecie Łódzkim wynikających z obowiązujących przepisów prawa w obszarze bhp;
  • prowadzenie, wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, dokumentacji
   w zakresie bhp;
  • opracowywanie: procedur, instrukcji dotyczących bhp;
  • prowadzenie postępowań powypadkowych, analiza wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz opracowywanie działań korygujących;
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  • prowadzenie audytów wewnętrznych oraz szkoleń w zakresie bhp;
  • inicjowanie i rozwijanie na terenie uczelni różnych form popularyzacji problematyki bhp.

  Warunki pracy na stanowisku:

  • siedziba Inspektoratu BHP UŁ – ul. Jana Matejki 32/38;
  • praca poza siedzibą Inspektoratu (praca w terenie);
  • praca przy komputerze.

  Wymagania niezbędne

  • wykształcenie: wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa
   i higieny pracy;
  • staż pracy: wymagany jest minimum 2-letni staż pracy w służbie bhp;
  • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp;
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej konwersacji;
  • rozwinięte umiejętności: komunikacyjne i interpersonalne; analitycznego myślenia, spostrzegawczości; motywowania innych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy; współpracy z ludźmi na różnym poziomie struktury organizacyjnej i pracy w zespole; przeprowadzania szkoleń;
  • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

  Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

  O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

  Aplikacje należy składać osobiście do dnia 19 grudnia 2018 r. na adres:

  Uniwersytet Łódzki, 
  ul. Narutowicza 68, 90 - 136 Łódź - Biuro Rektora Kancelaria pok. 001a (poziom -1) 
  z dopiskiem dla Inspektoratu BHP UŁ nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez UŁ (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.