Oferta pracy

Inspektor ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Citi Handlowy

Citi Handlowy

Senatorska 16

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzanie okresowych kontroli (kompleksowych, doraźnych i problemowych) warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp

 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń

 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp wraz z propozycjami przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy

 • opiniowanie planów i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

 • prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp

 • opracowywanie szczegółowych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy

 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp

 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą

 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników

 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp

 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii

Nasze wymagania

 • wykształcenie techniczne z zakresu BHP lub

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub

 • studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

To oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, plan emerytalny, dofinansowanie wypoczynku, aktywności kulturalno- sportowych)

 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w ramach organizacji

 • praca w zespole otwarcie dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem

 • dział w ciekawych projektach

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • inicjatywy dobroczynne