Ta oferta pracy jest nieaktualna od 21 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ds. BHP i ochrony środowiska

 • Białystok, podlaskie
 • Specjalista
 • 2019-05-28

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Założona w 1918 roku NSG Group, której częścią jest firma Pilkington IGP Sp. z o.o., to jeden z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych dla budownictwa oraz motoryzacji. Jesteśmy liderem w dziedzinie innowacyjnych i wysokoefektywnych rozwiązań dla globalnych rynków, realizując je w zgodzie z naszą polityką społecznej odpowiedzialności i dbałości o środowisko naturalne.

   

  Jeżeli chcesz być częścią międzynarodowego zespołu i z dumą realizować założenia Grupy, tworząc bezpieczne i przyjazne środowisko pracy – nasza oferta jest dla Ciebie!


  Obecnie do Pilkington IGP Sp. z o.o. w Białymstoku poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

  Inspektor ds. BHP i ochrony środowiska
  EHS Advisor / HSE Officer
  Miejsce pracy: Białystok
  Nr Ref.: BHP/BIA

  Ilość stanowisk: 1

  Poszukujemy osoby do zespołu BHP i OŚ (EHS) do zakładu produkcyjnego w Białymstoku i Ostrołęce. Stałe miejsce pracy to Białystok (75% czasu).

   

  Główne zadania na stanowisku:

  • Pro aktywność w obszarze BHPiOŚ
  • Promowanie Kultury Bezpieczeństwa
  • Kontrola, monitoring i inicjacja procesów wdrożenia systemowych rozwiązań dotyczących BHPiOŚ zgodnie z wymaganiami prawnymi, oczekiwaniami NSG Group oraz wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
  • Monitorowanie środowiska pracy przy użyciu dostępnych Narzędzi EHS / HSE
  • Spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP i OŚ dla obydwóch zakładów produkcyjnych
  • Inicjowanie i czynny udział w procesach identyfikacji zagrożeń oraz dokumentowanie Ocena Ryzyka Zawodowego
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych oraz innych w zakresie BHPiOŚ
  • Prowadzenie postępowań zespołów powypadkowych oraz analiza incydentów (High Potential Incident)
  • Inicjowanie działań eliminujących lub obniżających ryzyko do poziomu akceptowalnego
  • Czynny udział w opracowywaniu dokumentacji wewnętrznej w zakresie BHPiOŚ
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska, w tym ewidencji odpadów, sporządzanie raportów zbiorczych związanych z ochroną środowiska, wymaganych przepisami oraz związanymi
   z wymaganiami NSG Group

  Oferujemy:

  • Pracę w ciekawym zespole, gdzie nie ma nudy a są ciągłe wyzwania
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Stabilne zatrudnianie w oparciu o umowę o pracę
  • Szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych
  • Możliwość przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego
  • Pakiet szkoleń dostosowany do zakresu obowiązków oraz indywidualnych kompetencji
  • Dofinansowanie kształcenia uzupełniającego i nauki języków obcych
  • Niezbędne narzędzia pracy dopasowane do specyfiki i potrzeb stanowiska

  Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe (uprawnienia Inspektora BHP)
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Dyspozycyjność do odbywania krótkich (kilkudniowych) podróży służbowych
  • Czynne Prawo jazdy kat. B
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • Komunikatywność i umiejętność współpracy
  • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
  • Znajomość narzędzi HSE / EHS będzie dodatkowym atutem
  • Znajomość normy i umiejętność audytowania w zakresie OHSAS, ISO 14001 będzie dodatkowym atutem
  • Uprawnienia PPOŻ będą dodatkowym atutem
  • Znajomość zagadnień i uprawnienia w zakresie Pierwszej Pomocy będą dodatkowym atutem
  • Uprawnienia Nebosh będą dodatkowym atutem

  Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 10 czerwca 2019 r.:

   Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

   

  Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pilkington IGP Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik ds. BHP i Ochrony Środowiska, w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach, które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna:

  1. Uzupełniając formularz „Aplikuj” o swoje dane osobowe oraz załączając swoje CV, po wciśnięciu przycisku „Wyślij”, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji przez:

  a) Pilkington IGP Sp. z o. o. ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz,

  Zwane dalej Pracodawcą lub Administratorem Danych.

  1. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected].
  2. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  3. Twoje dane będziemy mogli przetwarzać również na potrzeby przyszłych rekrutacji o ile wyraziłeś zgodę w tym zakresie podczas uzupełniania formularza rekrutacyjnego.
  4. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres do 12 miesięcy od umieszczenia ich w systemie rekrutacyjnym. Po tym okresie Twoje dane zostaną usunięte.
  6. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, agencjom pracy tymczasowej (jeżeli podejmiemy wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem). Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, podmiotom które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację.
  8. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Twoje dane będą podlegały profilowaniu, w ramach którego będziemy dokonywać selekcji kandydatów do pracy, aby podjąć decyzję o zaproszeniu ich na spotkanie w sprawie rozmowy o pracę. Kryteria, które bierzemy pod uwagę w ramach profilowania to: zdobyte wykształcenie oraz posiadane umiejętności. Konsekwencją profilowania w Twoim przypadku jest minimalizowanie sytuacji, w których zaprosimy Ciebie na rozmowę o pracę, którą nie będziesz zainteresowany.
  9. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą skrzynki elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected].