Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ds BHP (m/f)

 • Sosnowiec, śląskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 31.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Z roku na rok rozwijamy się coraz bardziej. Musimy dokładać wszelkich starań, aby wszyscy nasi pracownicy czuli się bezpieczni, spełnieni i zmotywowani. Dlatego poszukujemy zmotywowanych kandydatów na stanowisko Inspektora ds. BHP, którzy będą gotowi pomóc nam w osiągnięciu tego celu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać się zamiłowaniem do działania. Do jej obowiązków należeć będzie promowanie wiedzy związanej z BHP w jednym z naszych centrów logistycznych.
   
  Nasze centra logistyczne to serce dynamicznie rozwijającej się działalności Amazon. To właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy zasobami magazynowymi. Nasze zespoły pracowników zajmują się przechowywaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w tworzeniu naszej firmy.
   
  Osoba zatrudniona na tym kluczowym stanowisku będzie podlegać Kierownikowi ds. BHP w ramach pracy wykonywanej w trybie zmianowym.
  Inspektor ds BHP (m/f)
  Miejsce pracy: Sosnowiec
  860439
  Obowiązki:
  • Dokonywanie oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami oraz proaktywne podejmowanie dalszych działań względem środków kontroli aż do chwili zakończenia procesu
  • Określanie wartości wskaźników dziennych oraz przygotowywanie objaśnień
  • Przeprowadzanie szczegółowych analiz danych centrum logistycznego w ramach monitorowania możliwych do zarejestrowania incydentów, jakie wydarzają się na miejscu
  • Odgrywanie roli doradczej na rzecz współpracowników i Kierowników, co wymaga wykorzystania własnej wiedzy audytorskiej w zakresie procedur i wymogów prawnych Amazon
  • Pełnienie funkcji eksperta merytorycznego w zakresie określonego obszaru kompetencji przy jednoczesnym zachowaniu czujności i nieujawnianiu jakichkolwiek informacji poufnych poza danym poziomem hierarchii firmy
  • Systematyczne monitorowanie centrum logistycznego, pilnowanie zgodności z procedurami bezpieczeństwa Amazon
  • Badanie wypadków, sytuacji grożących wypadkiem i wszelkich incydentów po ustaleniu ich głównej przyczyny
  • Aktualizowanie wewnętrznych zapisów dotyczących incydentów, sytuacji grożących wypadkiem i wypadków
  • Wdrażanie planów działania w celu zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami prawa
  • Profesjonalne zachowanie w każdej sytuacji: zachowywanie poufności w przypadku spraw wymagających dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa
  • Elastyczność: gotowość do pracy w niestandardowych godzinach – w tym nocą i w weekendy – w okresach szczytowych

  Podstawowe wymagania:

  • Wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704): wykształcenie wyższe z zakresu BHP
  • Skrupulatność w pracy wymagającej zwracania uwagi na szczegóły
  • Potwierdzona umiejętność pracy w zgodzie z wyznaczonymi celami i terminami
  • Możliwa do wykazania zdolność szybkiego uczenia się przy ścisłym przestrzeganiu nowych procesów i procedur
  • Umiejętność samodzielnej pracy, czasami przy minimalnym nadzorze
  • Elastyczność i zdolność do przystosowania się; umiejętność realizowania wyznaczonych celów firmy
  • Wysoki poziom umiejętności pracy w zespole: zdolność do tworzenia pozytywnej i zdrowej atmosfery w zespole
  • Codzienne okazywanie mnóstwa pozytywnej energii, entuzjazmu i wewnętrznej motywacji
  • Dobry poziom umiejętności obsługi komputera
  • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych w mowie i w piśmie
  Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.
  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.