Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor ds BHP (m/f)

AMAZON FULFILLMENT POLAND SP Z O OO firmie

 • Szczecin, zachodniopomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Z roku na rok coraz bardziej się rozwijamy i musimy dokładać wszelkich starań, by wszyscy nasi pracownicy czuli się bezpieczni, spełnieni, zmotywowani i silni. Dlatego poszukujemy zmotywowanej osoby na stanowisko koordynatora ds. BHP, która pomoże nam w osiągnięciu tego celu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać się zamiłowaniem do aktywnego działania, a do jej obowiązków należeć będzie promowanie aspektów związanych z BHP w jednym z naszych centrów logistycznych.

Nasze centra logistyczne mają kluczowe znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się działalności firmy Amazon — to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Nasze zespoły pracowników zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

Osoba zatrudniona na tym kluczowym stanowisku ds. BHP będzie podlegać kierownikowi ds. BHP w ramach roli opartej na zmianowym trybie pracy.
Inspektor ds BHP (m/f)Numer ref.: 1062523

Obowiązki koordynatora ds. BHP:

 • przeprowadzanie ocen ryzyka zgodnie z wymaganiami i proaktywne podejmowanie dalszych działań w odniesieniu do środków kontroli, aż do zakończenia procesu,
 • przygotowywanie dziennych wskaźników i objaśnień
 • przeprowadzanie szczegółowych analiz danych centrum logistycznego w przypadku monitorowania możliwych do zarejestrowania incydentów na miejscu,
 • rola doradcza dla współpracowników i menedżerów, która wymaga korzystania z posiadanej wiedzy audytorskiej w zakresie procedur i wymogów prawnych firmy Amazon.
 • pełnienie roli eksperta merytorycznego w zakresie określonego obszaru kompetencyjnego przy jednoczesnym zachowaniu czujności i nieujawnianiu żadnych poufnych informacji poza danym szczeblem w hierarchii firmy,
 • systematyczne monitorowanie centrum logistycznego, pilnowanie zgodności z procedurami bezpieczeństwa firmy Amazon,
 • badanie wypadków, sytuacji grożących wypadkiem i wszelkich incydentów po ustaleniu głównej przyczyny,
 • aktualizowanie wewnętrznych zapisów dotyczących incydentów, sytuacji grożących wypadkiem i wypadków,
 • podejmowanie planów działania w celu zapewnienia ciągłej i trwałej zgodności z przepisami prawa,
 • demonstrowanie profesjonalnego zachowania w każdej sytuacji: zachowywanie poufności w przypadku spraw wymagających dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa,
 • elastyczność: gotowość i zdolność do pracy podczas niestandardowych zmian – w tym w noce i weekendy – w okresach szczytowych.

PODSTAWOWE KWALIFIKACJE

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704): Wyższe z zakresu BHP.
 • nieprzerwana skrupulatność na drobiazgowym poziomie,
 • potwierdzona umiejętność pracy według celów i terminów,
 • możliwa do wykazania zdolność szybkiego uczenia się przy ścisłym przestrzeganiu nowych procesów i procedur,
 • umiejętność samodzielnej pracy, czasami przy minimalnym nadzorze,
 • elastyczność i zdolność do przystosowania się; umiejętność spełniania wyznaczonych celów firmy,
 • wysokie umiejętności pracy w zespole: zdolność do przyczyniania się do pozytywnej i zdrowej atmosfery w zespole,
 • codzienne okazywanie mnóstwa pozytywnej energii, entuzjazmu i wewnętrznej motywacji,
 • solidna znajomość obsługi komputera,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i w piśmie.

PREFERRED QUALIFICATIONS

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy