Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor ds. bieżącego utrzymania w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

GMINA IZABELINO firmie

 • Izabelin C (pow. warszawski zachodni), mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 17 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Gmina Izabelin powstała 1 stycznia 1995 kiedy to kiedy to za sprawą oddolnej, społecznej inicjatywy mieszkańców, oddzieliła się ona od Gminy Stare Babice.

Wtedy także powołano do życia Urząd Gminy Izabelin.

Naszym ogromnym atutem jest samo miejsce pracy, położone w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego jednocześnie blisko Warszawy.

W swoich działaniach skupiamy się przede wszystkim na szeroko pojętym dobrostanie Naszych mieszkańców, dlatego nieustannie pracujemy nad doskonałością operacyjną Urzędu. Ponieważ Urząd to nie jedynie gmach, ale przede wszystkim ludzie w nim pracujący - równie mocno dbamy o satysfakcję Naszych pracowników.

Misją Urzędu jest dążenie do tego, żeby mieszkańcom żyło się dobrze.

Wizja, która nam przyświeca, to: przyjazny, profesjonalny, innowacyjny Urząd, otwarty na inspiracje mieszkańców i tworzony przez zadowolonych pracowników z pasją.

 

Inspektor ds. bieżącego utrzymania w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

Opis stanowiska:

 • Wdrażanie rozwiązań przyjętych w Planie Zrównoważonej Mobilności dla gminy w odniesieniu do istniejącej jak i nowej infrastruktury drogowej;
 • Bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym opracowywanie planu remontów, nadzór nad prowadzonymi pracami napraw nawierzchni;
 • Realizacja zadań wynikających art. 20 ustawy o drogach publicznych w zakresie dróg gminnych;
 • Opiniowanie postępowań dotyczących zajęcia pasa drogowego;
 • Realizacja zadań związanych z administrowaniem, gospodarowaniem i wykonywaniem remontów i bieżącej konserwacji nieruchomości należących do gminy;
 • Realizacja zadań związanych utrzymaniem zieleni zgodnie z przyjętymi standardami w gminie;
 • Realizacja zadań związanych z organizacją transportu publicznego w gminie.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie kierunkowe lub wykształcenie wyższe (I lub II stopnia), preferowane wyższe techniczne o specjalności budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna,
 • co najmniej 3-letni staż pracy przy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub co najmniej 5 letni straż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, KPA, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej; ustawy o drogach publicznych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej;
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w kreatywnym i zintegrowanym zespole;
 • realizację samodzielnych, odpowiedzialnych zadań w dynamicznym środowisku;
 • pakiet socjalny.

 

Szczegóły dotyczące oferty są dostępne na stronie:

http://www.bip.izabelin.pl/art,978,nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-biezacego-utrzymania-w-wydziale-rozwoju-i-biezacego-utrzymania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 16 października 2020r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie:
Inspektor ds. bieżącego utrzymania w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy