Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor ds. budowlanych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiO firmie

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Piotra Czajkowskiego 109

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • sprawowanie obowiązków uczestników procesu budowlanego wynikających z art. 17 pkt 2 i 4 ustawy Prawo budowlane

 • opracowanie planów okresowych kontroli obiektów infrastruktury

 • kontrola stanu technicznego obiektów infrastruktury

 • opracowywanie planów okresowych przeglądów technicznych obiektów infrastruktury wymaganych w ustawie Prawo budowlane

 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów infrastruktury wymaganych w ustawie Prawo budowlane

 • opracowywanie programów funkcjonalno - użytkowych, wytycznych do projektowania, opisów przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych oraz przedmiarów, kalkulacji kosztowych i kosztorysów inwestorskich

 • udział w planowaniu inwestycji i remontów obiektów infrastruktury

 • udział w komisjach odbiorowych, przeglądach okresowych itd.

 • nadzór techniczny nad usuwaniem awarii w okresie eksploatacji

 • nadzór merytoryczny nad usuwaniem wad wykonawczych w okresie gwarancyjnym

 • wykonywanie ocen i opinii dotyczących stanu technicznego obiektów infrastruktury

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe techniczne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub pokrewnej

 • doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora ds. budowlanych lub podobnym: kierownik budowy/kierownik robót - minimum 3 lata

 • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń

 • umiejętność sporządzania kalkulacji kosztowych i kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno-użytkowych, opisów przedmiotu zamówienia, specyfikacji STWiORB

 • umiejętność obsługi programów: WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT, NORMA

 • kreatywność, komunikatywność, zdyscyplinowanie

Mile widziane

 • uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 • umiejętność obsługi programu AutoCad

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor ds. budowlanych.

Termin składania dokumentów: do dnia 15.04.2021 r. do godz. 12:00

Miejsce składania dokumentów:

- Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław (dokumenty prosimy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska)

- mailowo na adres: [email protected] (dokumenty załączone w postaci PDF lub spakowane a w temacie wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie)

- poprzez przycisk „aplikuj” (dokumenty w postaci pdf)

Dokumenty:

CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am.) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.