Klauzula informacyjna dla Kandydatów w procesie rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest RAMB Sp z o.o. z. siedzibą pod adresem: Piaski 2, 97-400 Bełchatów.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w RAMB Sp. z o.o. pod adresem email: [email protected], pod numerem telefonu: 601 612 073 lub pisemnie na adres siedziby ADO wskazany w punkcie I powyżej.
 3. Cele przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy,
   a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w związku z realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu ADO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Kodeks Pracy art. 22¹
  2. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Okres przetwarzania:
  1. Niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  2. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 6 miesięcy,
 1. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z Grupy PGE, zaangażowanych w proces rekrutacji.
 2. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych w zakresie określonym przez art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne i niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że w procesie rekrutacji oraz podejmowaniu działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 4. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  Bieżąca rekrutacja
  Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych przez Ciebie
  w dokumentach aplikacyjnych przez: RAMB Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Piaski 2; 97-400 Bełchatów w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko …………………………………………?
  TAK                                                      NIE
   
  Bieżąca rekrutacja i rekrutacja na inne stanowiska
  Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych przez Ciebie
  w dokumentach aplikacyjnych przez RAMB Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Piaski 2, 97-400 Bełchatów w celu realizacji przeszłych procesów rekrutacyjnych ?
  TAK                                                      NIE
   
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
   
   
  ………………….                                                          ………………….
  Data i miejsce                                                              Podpis

Inspektor ds. geodezyjnej kontroli robót

RAMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

 • śląskie

 • Ważna jeszcze 10 dni
  1 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
RAMB Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej PGE S.A. – największej firmy branży energetycznej w Polsce. Na rynku istniejemy od 2000 roku. Na przestrzeni lat Spółka RAMB wyspecjalizowała się w robotach towarzyszących branży górnictwa odkrywkowego, w szczególności w zabezpieczeniach antykorozyjnych, wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych a także robotach ogólnobudowlanych i elektrycznych. Jesteśmy trzecim pod względem zatrudnienia przedsiębiorstwem w powiecie bełchatowskim, co pokazuje jak Spółka prężnie się rozwija.
 

Spółka RAMB poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor ds. geodezyjnej kontroli robót
Miejsce pracy: Piaski k/Bełchatowa

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
 • wykonywanie obsługi geodezyjnej podczas montażu konstrukcji,
 • dokonywanie obliczeń geodezyjnych oraz opracowywanie uzyskanych wyników,
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (operaty z tyczenia, inwentaryzacji powykonawczej i pomiarów konstrukcji) oraz map do celów projektowych,
 • kompletowanie i przechowywanie aktualnych norm oraz przepisów,
 • nadzór nad urządzeniami pomiarowymi (kalibracja, prawidłowość działania),
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie geodezyjnej obsługi budowy i montażu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • znajomość obsługi instrumentów pomiarowych: odbiornik GPS, tachimetr,
 • znajomość obsługi programów: Winkalk, Mikromap lub C-GEO, Ewmapa, AutoCAD,
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność (wyjazdy w delegacje). 

Mile widziany:

 • staż pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia zawodowe nadane przez Głównego Geodetę Kraju – zakres 1.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej w swojej branży.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (CV),
 • podanie o pracę / list motywacyjny,
 • klauzula informacyjna dla Kandydatów w procesie rekrutacji (załącznik nr 1).


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pomocą przycisku
APLIKUJ TERAZ
bądź pocztą na adres: RAMB Sp. z o.o., Piaski 2  97–400 Bełchatów 

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
RAMB Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej PGE S.A. – największej firmy branży energetycznej w Polsce. Na rynku istniejemy od 2000 roku. Na przestrzeni lat Spółka RAMB wyspecjalizowała się w robotach towarzyszących branży górnictwa odkrywkowego, w szczególności w zabezpieczeniach antykorozyjnych, wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych a także robotach ogólnobudowlanych i elektrycznych. Jesteśmy trzecim pod względem zatrudnienia przedsiębiorstwem w powiecie bełchatowskim, co pokazuje jak Spółka prężnie się rozwija.
 

Spółka RAMB poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor ds. geodezyjnej kontroli robót
Miejsce pracy: Piaski k/Bełchatowa

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
 • wykonywanie obsługi geodezyjnej podczas montażu konstrukcji,
 • dokonywanie obliczeń geodezyjnych oraz opracowywanie uzyskanych wyników,
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (operaty z tyczenia, inwentaryzacji powykonawczej i pomiarów konstrukcji) oraz map do celów projektowych,
 • kompletowanie i przechowywanie aktualnych norm oraz przepisów,
 • nadzór nad urządzeniami pomiarowymi (kalibracja, prawidłowość działania),
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie geodezyjnej obsługi budowy i montażu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • znajomość obsługi instrumentów pomiarowych: odbiornik GPS, tachimetr,
 • znajomość obsługi programów: Winkalk, Mikromap lub C-GEO, Ewmapa, AutoCAD,
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność (wyjazdy w delegacje). 

Mile widziany:

 • staż pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia zawodowe nadane przez Głównego Geodetę Kraju – zakres 1.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej w swojej branży.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (CV),
 • podanie o pracę / list motywacyjny,
 • klauzula informacyjna dla Kandydatów w procesie rekrutacji (załącznik nr 1).


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pomocą przycisku
APLIKUJ TERAZ
bądź pocztą na adres: RAMB Sp. z o.o., Piaski 2  97–400 Bełchatów 

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne