Oferta pracy

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów

Totalizator SportowyO firmie

 • Targowa 25, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Totalizator Sportowy

Targowa 25

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, dotyczących uruchamianych przez TS punktów sprzedaży, w tym salonów gier na automatach, kolektur, kiosków, wysp handlowych na terenie działania Oddziału,

 • przygotowywanie i składanie dokumentów do organów administracji publicznej w ramach prowadzonych zadań i w zgodzie z przepisami prawa polskiego, w tym Ustawy Prawo Budowlane, normami i procedurami wewnętrznymi,

 • opracowywanie harmonogramów prac, czuwanie nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami,

 • przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu inwestycji wraz z raportowaniem zaawansowania robót,

 • współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót wraz z kontrolą ich jakości,

 • weryfikacja kosztorysów,

 • współtworzenie planu inwestycji i remontów dla w/w obiektów,

 • sporządzanie sprawozdań z rozliczenia i zakończenia inwestycji - sprawdzanie merytoryczne, opisywanie faktur i rachunków,

 • prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego, zlecanie przeglądów, ekspertyz i napraw wraz z gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji technicznej,

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opis przedmiotu zamówienia, zapisów merytorycznych SIWZ, istotnych postanowień umowy) niezbędnej do wyboru biur projektowych, wykonawców robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego,

 • opracowywanie i realizowanie postępowań ofertowych - usługi, zakupy materiałów i wyposażenia,

 • przygotowywanie umów i zleceń na roboty budowlane i usługi.

Nasze wymagania

 • wykształcenie techniczne, mile widziane wyższe,

 • uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej lub sanitarnej - mile widziane,

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • znajomość Prawa Budowlanego, KPA oraz norm i przepisów BHP,

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

 • znajomość oprogramowania: MS Office,

 • umiejętność sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania,

 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kwalifikacji kosztów i nakładów,

 • doświadczenie w przygotowywaniu postępowań zakupowych i opracowywaniu umów, umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji,

 • sumienność, samodzielność i kreatywność oraz zaangażowanie w realizacji zadań,

 • umiejętność prowadzenia kilku projektów równocześnie,

 • prawo jazdy kategorii B.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne