Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor ds. windykacji

Zakład Komunalny "PGM" O firmie

  • Bałtycka 8, Chorzów
    Chorzów, śląskie
  • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)

Zakład Komunalny "PGM"

Bałtycka 8

Chorzów

Twój zakres obowiązków

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zadłużeniami w opłatach czynszowych

i eksploatacyjnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych, pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

2. Prowadzenie czynności windykacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3. Bieżąca analiza i weryfikacja osób zalegających z płatnościami.

4. Analiza realizacji wydanych decyzji ratalnych.

5. Generowanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, zgodnie z obowiązującą instrukcją windykacyjną.

6. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

o zapłatę lub eksmisję w tym sporządzanie wykazów zaległości.

7. Przygotowywanie korespondencji w zakresie ustalonym regulaminem organizacyjnym.

8. Opracowywanie tzw. fiszek (tj. kompleksowej informacji na temat lokatora, lokalu, wysokości zadłużenia, prowadzonych czynności windykacyjnych).

9. Obsługa stron w zakresie prowadzonych działań windykacyjnych (przyjmowanie osobistych

i telefonicznych interwencji dłużników i informowanie o możliwościach spłaty zadłużenia).

10. Analiza oraz monitorowanie regulowania bieżących należności przez uczestników programu „Praca za czynsz”.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym

w przepisach o Służbie Cywilnej.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Niekaralność.

5. Wykształcenie:

1) średnie (z maturą) i posiadanie 4 letniego stażu pracy,

2) wyższe o specjalności przydatnej dla wykonania zadań na zajmowanym stanowisku i posiadanie 2 letniego stażu pracy.

6. Znajomość przepisów prawa z zakresu:

• Kodeksu cywilnego,

• Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

• Ustawy z o pracownikach samorządowych,

• Ustawy o samorządzie gminnym,

• Ustawy o finansach publicznych,

• Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

• Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

1. wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia,

2. co najmniej roczny staż w jednostkach samorządowych,

3. doświadczenie zawodowe z zakresu windykacji należności cywilnoprawnych,

4. biegła znajomość komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych,

5. bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów prawa regulujących prowadzenie windykacji polubownej,

6. umiejętność interpretacji przepisów,

7. samodzielność w działaniu,

8. umiejętność formułowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej,

9. umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia faktów i wnikliwej analizy dokumentów,

10. umiejętność perswazji,

11. umiejętność określania priorytetów,

12. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,

13. niekonfliktowość, staranność i rzetelność.

To oferujemy

1. stabilną pracę w jednostce administracji samorządowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2. benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13- tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), premie i nagrody oraz nagrody jubileuszowe,

3. pakiet medyczny,

4. możliwość zakupu grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,

5. pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

6. kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej,

7. możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,

8. dogodny dojazd, parking.

O nas

Zakład Komunalny "PGM" jest samorządowym zakładem budżetowym działającym na terenie miasta Chorzowa z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 8. Przedmiotem działalności ZK "PGM" jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chorzów oraz nieruchomościami przekazanymi w zarząd.