Ta oferta pracy jest nieaktualna od 195 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ds. wsparcia sprzedaży

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-06-05

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Inspektor ds. wsparcia sprzedaży
  Energa Obrót S.A.:

  Komórka organizacyjna: Dział Wsparcia Sprzedaży Mobilnej RB
  Miejsce pracy: Gdańsk
  Numer referencyjny: ZZL/WORP/2018/0092

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe;
  • min 2 letnie doświadczenie zawodowe;
  • mile widziana znajomość:
   • regulacji i rynku energii elektrycznej,
   • obsługi systemów bilingowych,
   • procesów w zakresie obsługi reklamacji, zwierania i rozwiązywania umów;
  • dobra znajomość obsługi programów i aplikacji komputerowych, w tym pakietu Microsoft Office;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • dokładność i bardzo dobra organizacja pracy;
  • umiejętność pracy w zespole.

  Zakres obowiązków:

  • Przygotowywanie i obsługa umów kompleksowych oraz umów sprzedaży energii elektrycznej;
  • kontakt z klientem w celu uzupełnienia brakujących dokumentów;
  • obsługa zgłoszeń i reklamacji;
  • obsługa narzędzi i systemów bilingowych;
  • raportowanie wykonywanych czynności;
  • archiwizacja dokumentów sprzedażowych.

  Oferujemy:

  • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę;
  • zatrudnienie na zastępstwo, umowa o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej.
  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV do 18 czerwca 2018 roku za pomocą przycisku aplikowania. 
  aplikuj

  Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO):

  1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.

  2)Nasze dane kontaktowe to: [email protected], 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472

  3)Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt powyżej).

  4)Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  5)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

  6)Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

  7)Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  • Uprawnione organy publiczne,
  • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

  8)Dane zostaną zniszczone po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dodatkowa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych pod kątem innych prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych, wtedy dane zniszczone zostaną po okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

  9)Informujemy o przysługującym prawie do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgód,
  • usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

  10)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11)Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

  12)Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych pod kątem innych procesów rekrutacyjnych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po okresie 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji oraz nieuwzględnienie aplikacji kandydata w innych procesach rekrutacyjnych .

  ZGODY:

  (1)„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji”

  (2)„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 lat po zakończeniu okresu rekrutacji pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa”