Ta oferta pracy jest nieaktualna od 166 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ds. wynagrodzeń

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 03.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Inspektora w Sekcji Wynagrodzeń

  Inspektor ds. wynagrodzeń
  Miejsce pracy: Bydgoszcz
  Numer referencyjny: IN2/FSW/2019

  Główne zadania osoby na tym stanowisku:

  • Samodzielna i kompleksowa obsługa płacowa pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
  • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie i weryfikacja list płac dla pracowników oraz zleceniobiorców
  • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń absencji chorobowych
  • Obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi
  • Przygotowanie pism dla instytucji zewnętrznych (np. ZUS, US, komornik)
  • Udzielenie informacji i wyjaśnień pracownikom w zakresie wynagrodzeń w tym wystawianie zaświadczeń dla pracowników
  • Ścisła współpraca z Działem Księgowości
  • Raportowanie i sporządzanie sprawozdań płacowych
  • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie średnie ekonomiczne
  • Doświadczenie w pracy przy naliczaniu wynagrodzeń
  • Praktyczna znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego
   od osób fizycznych
  • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności program MS Excel)

  Wymagania pożądane:

  • Wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość)
  • Znajomość obsługi programu Płatnik
  • Zdolności analityczne, terminowość, skrupulatność
  • Praca pod presją czasu
  • Umiejętność planowania pracy
  • Doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy
  • Wsparcie merytoryczne i przyjazną atmosferę w biurze


  Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala
  lub przesyłać klikając

  z podaniem w temacie numeru referencyjnego oraz zamieszczoną klauzulą:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. wynagrodzeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
   na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku braku zgody dane osobowe nie będą przetwarzane i zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko lub okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania w przypadku, gdy nie jest prowadzony proces rekrutacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, chyba 
   że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych.
  6. W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
   do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzy Nowak, tel.: 52 585 4078, 
   e-mail: [email protected]

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. wynagrodzeń

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

  Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami oraz przedłużenia rekrutacji.