Oferta pracy

Inspektor Jakości

EME Aero Sp. z o.o. O firmie

 • Rzeszów, podkarpackie

 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines.

Inspektor Jakości
 • Przeprowadzanie wszelkich wstępnych, pośrednich oraz końcowych kontroli silników lotniczych oraz ich komponentów
 • Inspekcja części silników lotniczych według specyfikacji systemowych (system SAP) oraz dokumentacji 
 • Prowadzenie odpowiedniej oceny oraz dokumentacji zgodnie z regulacjami oraz instrukcjami
 • Wykształcenie techniczne – wyższe, średnie lub zawodowe, preferowane o profilu mechanicznym
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze kontroli jakości, produkcji, montażu, napraw mechanicznych. Poszukujemy pracowników o zróżnicowanym doświadczeniu - zapraszamy do aplikowania absolwentów szkół, jak i doświadczonych pracowników.
 • Mile widziane szkolenie w zakresie kontroli jakości
 • Gotowość do pracy zmianowej 
 • Nastawienie na wysoką jakość pracy
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu min. podstawowym
 • 10 etatów na stanowisku Inspektora Jakości, data rozpoczęcia pracy 01.01.2021
 • Stabilne zatrudnienie
 • Profesjonalny program szkoleniowy w kraju oraz zagranicą
 • Benefity: prywatna opieka medyczna, dopłaty do posiłków, dofinansowanie do kursów i szkoleń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym karta Multisport,

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 949, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] ; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego; a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 36 miesięcy od jej udzielenia.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Proces rekrutacyjny realizujemy we współpracy z agencją rekrutacyjną AG TEST HR. Na różnych etapach procesu rekrutacyjnego możesz spodziewać się kontaktu ze strony Konsultantów ze strony naszego partnera.

 

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy