Miasto Poznań – Urząd Miasta Poznań

Inspektor lub Gł. Specjalista ds. Ocen Oddziaływania

Miasto Poznań – Urząd Miasta PoznańO firmie

Miasto Poznań – Urząd Miasta Poznań

Gronowa 22A

Poznań

top

Urząd Miasta Poznania
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

oferuje pracę na stanowisku:


INSPEKTOR LUB GŁ. SPECJALISTA DS. OCEN ODDZIAŁYWANIA

Miejsce pracy: Poznań
Nr ref. KOS/11/2020

Główne zadania:

 • weryfikacja formalna wniosków, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie projektów dotyczących między innymi: wniosków o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, opinii w sprawie warunków zabudowy i projektów budowlanych dla inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu
 • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo, planowanie przestrzenne,
 • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej rok na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska
 • praktyczna znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność korzystania z systemów informacji prawnej oraz systemów informacji przestrzennej
 • doświadczenie w obsłudze klienta

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe: zarządzanie środowiskiem, prawo ochrony środowiska

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy i delegacje
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną klikając przycisk Aplikuj Teraz
w terminie do 10.02.2020 r.

Urząd zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd
i Miejskie Jednostki Organizacyjne zamieszczane są na stronie: bip.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

oferuje pracę na stanowisku:


INSPEKTOR LUB GŁ. SPECJALISTA DS. OCEN ODDZIAŁYWANIA

Numer ref.: Nr ref. KOS/11/2020

Główne zadania:

 • weryfikacja formalna wniosków, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie projektów dotyczących między innymi: wniosków o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, opinii w sprawie warunków zabudowy i projektów budowlanych dla inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu
 • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo, planowanie przestrzenne,
 • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej rok na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska
 • praktyczna znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność korzystania z systemów informacji prawnej oraz systemów informacji przestrzennej
 • doświadczenie w obsłudze klienta

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe: zarządzanie środowiskiem, prawo ochrony środowiska

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy i delegacje
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną klikając przycisk Aplikuj Teraz
w terminie do 10.02.2020 r.

Urząd zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd
i Miejskie Jednostki Organizacyjne zamieszczane są na stronie: bip.poznan.pl

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy