Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru

Polskie Koleje Państwowe S.A. O firmie

 • Białystok, podlaskie

 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor Nadzoru

Miejsce pracy: Białystok

 

Zakres czynności:

 • sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego, a w szczególności:
  • prowadzenie na budowie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem
   na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
   do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
   w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie
   ich do użytkowania,
  • potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
  • rozliczanie finansowe nadzorowanych budów,
 • przeprowadzanie kontroli okresowych budowli i budynków w zakresie posiadanych uprawnień.
 • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych dla wskazanych lokalizacji, sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców zewnętrznych.
 • sporządzenie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień.
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad adaptacjami obiektów oraz pomieszczeń na cele mieszkalne lub służbowe oraz prowadzenie spraw z tym związanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - ukończone studia o kierunku dającym prawo do używania tytułu inżynier budownictwa
 • posiadane uprawnienia do nadzorowania w branży budowlanej
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i zaświadczenie o opłaceniu składki na rok 2019 oraz 1 kw. 2020
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w nadzorze robót budowlanych min 3 lata praktyki
 • biegła znajomość programu kosztorysowego Norma i sporządzania kosztorysów
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • posiadanie czynne prawa jazdy kat B
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność
 • realizowanie zadań w terenie na obszarze Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości Warszawa Wschód (ok. 2 x tydz.) oraz Białystok (ok 2 x tydz.)
Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji za pomocą przycisku
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie www.pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że potwierdzeniem przyjęcia Państwa aplikacji jest otrzymanie maila zwrotnego.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy