Inspektor Nadzoru Branży Budowlanej

 • Poznań, wielkopolskie
 • Matejki 57, 61-755 Poznań, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 27.07.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 26.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jest spółką prawa handlowego, której właścicielem w 100% jest Miasto Poznań. 

  Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. ZKZL sp. z o.o. pełni także samodzielną rolę zarządcy nieruchomości zasobu komunalnego Miasta Poznania.

  Inspektor Nadzoru Branży Budowlanej
  Location: Poznań

  Zakres podstawowych czynności:

  • Uczestnictwo i czynny udział w częściowych i końcowych odbiorach robót remontowo – budowlanych;
  • Weryfikacja opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych;
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
  • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót wraz z potwierdzeniem usunięcia wad i usterek;
  • Kontrolowanie i zatwierdzanie rozliczeń robót budowlanych;
  • Przygotowywanie danych do sprawozdań i raportów;
  • Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej;
  • Współpraca w zakresie spraw remontowych zasobu z właściwymi komórkami Spółki, zarządcą/administratorem budynków, PINB, Biurem MKZ, Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania oraz innymi właściwymi podmiotami;
  • Udział w oględzinach, mających na celu określenie zakresu prac remontowych zasobu;
  • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na prace remontowo-budowlane;
  • Przygotowywanie propozycji do planów remontowych na dany rok.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe;
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
  • Minimum 3 - letnie doświadczenie w branży budowlanej;
  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego;
  • Umiejętność kosztorysowania;
  • Dobra organizacja pracy własnej.

  Wymagania dodatkowe:

  • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  • Wykształcenie wyższe techniczne /budownictwo/;
  • Znajomość przepisów dot. prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
  • Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku;
  • Udział w ciekawych projektach;
  • Dofinansowanie do wypoczynku oraz do aktywności kulturalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  Jesteśmy firmą otwarta na różnorodność i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
   
  Prosimy o dopisanie klauzuli: 

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Administratorem danych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań 60-770, Matejki 57. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.