Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej

Invest KomfortO firmie

Invest Komfort

Antoniego Hryniewickiego 6/3

Gdynia

Trójmiejski deweloper Invest Komfort S.A. Sp. K., w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji poszukuje:

Inspektora Nadzoru Branży Sanitarnej

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja dokumentacji technicznej inwestycji w zakresie branży sanitarnej,
 • bieżący nadzór nad jakością, terminowością oraz zgodnością z dokumentacją techniczną i zapisami umownymi robót instalacyjnych i sieciowych branży sanitarnej realizowanych przez wykonawców,
 • koordynacja robót międzybranżowych,
 • reprezentacja spółki w kontaktach z gestorami sieci w trakcie realizacji inwestycji i na etapie ich przekazywania do użytkowania,
 • współudział w przygotowywaniu dokumentacji odbiorowych inwestycji przed przekazaniem ich użytkownikowi końcowemu.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na budowie,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • dyspozycyjności i gotowości do pracy na pełen etat,
 • posiadania prawa jazdy kat. B.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • możliwość rozwoju i nabywania nowych umiejętności przy realizacji prestiżowych inwestycji mieszkaniowych w Trójmieście,
 • stabilną i ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • benefity pozapłacowe,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Aplikację zawierającą CV prosimy przesyłać korzystając z pola Aplikuj

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółkę Komandytową z siedzibą w Gdyni (81-340), przy ulicy Hryniewickiego 6c/47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000504383, NIP 5861044906, REGON 190903252 w celu niezbędnym dla realizacji bieżącego procesu rekrutacji. 


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy