Oferta pracy

Inspektor Nadzoru branży telekomunikacyjnej

FONON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Gliwice

  Gliwice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Nadzorowanie prowadzonych prac inwestycyjnych.

 • Ocena jakości i zakresu wykonanych prac.

 • Kontrolowanie i nadzór nad harmonogramem realizacji projektu.

 • Uczestnictwo w odbiorach robót (w tym częściowych, robót ulegających zakryciu, etc.), odbiorach końcowych.

 • Monitorowanie postępu robót pod względem jakościowym i ilościowym.

 • Udział w naradach koordynacyjnych na budowie.

 • Kontakt z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień.

 • Współpraca z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego Inwestora (w tym innych branż).

 • Doradztwo inżynierskie w zakresie nadzorowanych inwestycji.

 • Przestrzeganie przepisów i zasad BHP na placu budowy.

Nasze wymagania

 • Ukończone kierunkowe studia wyższe.

 • Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bądź projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (posiadane równocześnie obydwu rodzajów uprawnień stanowić będzie atut).

 • Wiedza techniczna z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego ze szczególnym naciskiem na projektowanie i budowę sieci światłowodowych pod kątem znajomości technologii.

 • Udokumentowane historią realizacji co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień, w tym co najmniej pięcioletnie na stanowisku inspektora nadzoru (najlepiej podczas realizacji budowy sieci światłowodowych).

 • Przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzona aktualnym zaświadczeniem Izby.

 • Gotowość do pracy w terenie, prawo jazdy kategorii B.

 • Biegła obsługa komputera (MS Office).

Mile widziane

 • Znajomość procedur realizacji inwestycji FIDIC.

 • Znajomość problematyki związanej z budową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach kolejowych.

 • Znajomość branży niskoprądowej związanej z systemami ochrony i sygnalizacyjno - alarmowymi.

To oferujemy

 • Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie.

 • Przyjazną atmosferę pracy.

 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

 • Realny wpływ na realizowane projekty.

 • Atrakcyjne narzędzia pracy.

 • Grupową ofertę ubezpieczeniową.

 • Możliwość udziału w wycieczkach zakładowych – zwiedzanie kraju i zagranicy.

 • Spotkania integracyjne w gronie współpracowników.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

FONON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy do grupy kapitałowej WASKO S.A., która zatrudnia ponad 1000 pracowników w całej Polsce.

Spółka FONON w konsorcjum z firmą Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. jako generalny wykonawstwa realizuje projekt pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia" na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych.

GSM-R to system bezprzewodowej łączności cyfrowej dla kolei, jeden z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. System GSM-R zapewnia komunikację głosową oraz transmisję danych na potrzeby eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zarządzania ruchem pociągów.

Przewiń do profilu firmy

Miejsce pracy

Terenowy oddział Spółki w Gliwicach (dopuszczalnie w Krakowie, Rzeszowie lub Kielcach), z obszarowym zakresem zadań:

- zadania na obszarze Polski południowo - zachodniej i południowej (głównie);

- zadania na obszarze Polski centralnej i wschodniej (uzupełniająco);

- zadania na obszarze Polski północno – wschodniej (doraźnie).

Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania

Firma FONON Sp. z o.o. dziękuje wszystkim Kandydatom. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.