Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do WFH 45 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Potworowskiego 11 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
WFH 45 Spółka z o.o. Sp.k.

Inspektor nadzoru budowlanego

WFH 45 Spółka z o.o. Sp.k.O firmie

 • małopolskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 28 kwi 2020
 • Specjalista

WFH 45 Spółka z o.o. Sp.k.

WFH 45 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – podmiot funkcjonujący w sektorze nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie wszelkich czynności związanych z aktualnymi projektami Działu Technicznego zgodnie z polityką firmy i obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie budowlane – warunek konieczny,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,
 • nadzorowanie całego cyklu prowadzenia inwestycji i sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków handlowo-usługowych i mieszkalnych,
 • ustalanie zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • sporządzanie bieżących raportów dla Zarządu,
 • wprowadzanie wykonawców na roboty oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,
 • współudział przy spisywaniu protokołów zdawczo–odbiorczych lokali,
 • udział w ustalaniu przyczyn awarii w lokalach i sporządzanie protokołów szkód,
 • podejmowanie działań w przypadkach występujących zagrożeń,
 • udział w sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych dotyczących inwestycji i remontów bieżących i kapitalnych,
 • umiejętność wykonywania kosztorysów oraz pracy w programie AUTOCAD,
 • samodzielna organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • praca na terenie całej Polski

Oferujemy:

 • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie stałe oraz atrakcyjne prowizyjne,
 • odpowiednie narzędzia pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

CV w formacie pdf prosimy opisać: Imię_Nazwisko.pdf

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WFH 45 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest WFH 45 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Potworowskiego 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


WFH 45 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – podmiot funkcjonujący w sektorze nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie wszelkich czynności związanych z aktualnymi projektami Działu Technicznego zgodnie z polityką firmy i obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie budowlane – warunek konieczny,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,
 • nadzorowanie całego cyklu prowadzenia inwestycji i sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków handlowo-usługowych i mieszkalnych,
 • ustalanie zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • sporządzanie bieżących raportów dla Zarządu,
 • wprowadzanie wykonawców na roboty oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,
 • współudział przy spisywaniu protokołów zdawczo–odbiorczych lokali,
 • udział w ustalaniu przyczyn awarii w lokalach i sporządzanie protokołów szkód,
 • podejmowanie działań w przypadkach występujących zagrożeń,
 • udział w sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych dotyczących inwestycji i remontów bieżących i kapitalnych,
 • umiejętność wykonywania kosztorysów oraz pracy w programie AUTOCAD,
 • samodzielna organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • praca na terenie całej Polski

Oferujemy:

 • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie stałe oraz atrakcyjne prowizyjne,
 • odpowiednie narzędzia pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

CV w formacie pdf prosimy opisać: Imię_Nazwisko.pdf

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WFH 45 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest WFH 45 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Potworowskiego 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne