Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 19.08.2019
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 18.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SZCZECIŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o.

  Nowo powstała spółka

  Inspektor Nadzoru Budowlanego (wszystkie branże)

  Miejsce pracy: Szczecin

  Opis stanowiska:

  • Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu procesu inwestycyjnego realizacji Projektu
  • Odpowiedzialność za jakość, terminy i czas realizowanej inwestycji
  • Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy, kontrolowanie jakości wykonanych robót i ich zgodności z dokumentacją projektową
  • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i sposobem realizacji robót budowlanych
  • Raportowanie postępów prac
  • Sporządzanie harmonogramów zarówno całości inwestycji jak i indywidualnie dla podmiotów współpracujących przy jej realizacji
  • Bieżąca kontrola realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem
  • Koordynacja zadań w procesie inwestycyjnym
  • Współudział w tworzeniu budżetu inwestycji
  • Opiniowanie wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania
  • Sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
  • Udział w naradach koordynacyjnych i radach budowy
  • Uczestnictwo w weryfikacji wniosków o roboty dodatkowe i zamienne
  • Uczestnictwo w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego obiektu lub robót i przekazania ich do użytkowania
  • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej
  • Udział w procedurach udzielenia zamówień publicznych (Prawo zamówień publicznych)
  • Współpraca z nadzorem autorskim i inspektorami nadzoru innych branż w rozwiązywaniu problemów technicznych w trakcie inwestycji
  • Kontrola wypełniania warunków umów zawartych przez Spółkę z wykonawcami
  • Nadzorowanie pracy projektantów, inspektorów nadzoru i wykonawców
  • Korzystanie z elektronicznych systemów informatycznych firmy wspomagających proces zarządzania zadaniem inwestycyjnym (zapewniamy niezbędne szkolenia)
  • Sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokołów konieczności, kosztorysów inwestorskich, wniosków o rozpoczęcie postępowania)

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe
  • Posiadanie uprawnień budowlanych
  • Doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku
  • Wysoko rozwinięte umiejętności związane z nadzorowaniem robót budowlanych
  • Znajomość AutoCAD oraz programu do kosztorysowania, np. Norma
  • Znajomość MS Office – szczególnie Excel, Word i PowerPoint

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne zarobki i warunki pracy
  • Możliwość pracy przy ciekawych projektach

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mieszka I 33. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Szczecińskie Iwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mieszka I 33 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mieszka I 33 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 5 lat, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.